RR en Advocaten voor Advocaten publiceren rapport “Caravana 2012”

Advocaten voor Advocaten en Rechters voor Rechters publiceren rapport “Caravana 2012”: Protecting access to justice.

 

Onze grootste zorg is dat moorden, bedreigingen en stigmatisatie van advocaten en rechters in Colombia niet afnemen.

Rechters voor Rechters en Advocaten voor Advocaten publiceren deze week het rapport (pdf) van het derde bezoek van De Caravana de Juristas aan Colombia. De Caravana is een tweejaarlijkse internationale delegatie van juristen, waarin ook beide Nederlandse organisaties vertegenwoordigd zijn. Het rapport geeft een overzicht van de informatie die is verkregen uit de vele interviews en besprekingen van deelnemers aan de Caravana met betrokkenen bij de Colombiaanse rechtsstaat. Een paar voorbeelden:

  • Bij het hoofd van de Human Rights Division van het OM is een lijst bekend van maar liefst 4400 incidenten tegen advocaten tussen 2002 en 2012 bij, waarvan 97 procent niet werd vervolgd.
  • In meerdere regio’s vernam de Caravana dat de Colombiaanse overheid mensenrechtenadvocaten stelselmatig stigmatiseert en bekritiseert.
  • Sinds 1995 zijn er al meer dan 300 mensen in het juridische bestel vermoord. Het merendeel van deze moorden is niet adequaat onderzocht en vervolgd.
  • In het kader van de toenemende mijnbouw en industrie vinden vele schendingen plaats van rechten van inheemse bevolking. Advocaten die de slachtoffers bijstaan, krijgen vaak te maken met ernstige bedreigingen.
  • Ook veel rechters (en hun familieleden) worden ernstig bedreigd in verband met de zaken die zij moeten berechten. Zij krijgen niet steeds adequate bescherming (zoals gepantserde auto, kogelvrij vest, bodyguard en bescherming voor kinderen naar en van school). Er is een apart rapport opgesteld met betrekking tot de situatie van rechters (zie hier).

Stichting Rechters voor Rechters nam in 2012 voor de eerste maal deel aan de Caravana de Juristas en zal ook in de toekomst de vaak benarde situatie van rechters in Colombia volgen.

Peter Ingelse, deelnemend Nederlands rechter namens Rechters voor Rechters aan de CaravanaBedreigingen en geweld tegen rechters en hun familie spreken natuurlijk het meest tot de verbeelding. Niettemin vormt het in de rapporten beschreven gebrek aan respect wellicht een groter gevaar voor de rechtspraak en haar onafhankelijkheid. Ondanks andersluidende beloftes heeft President Santos de gewoonte van zijn voorganger om ondermijnende kritiek te leveren op rechters en hun uitspraken voorgezet. Een schrijnend voorbeeld hiervan  is de zaak van rechter Juan de Adios Solano van het Bucaramanga appelgerecht. President Santos noemde hem een ‘rotte appel’ in de rechtspraak, toen deze de voorlopige hechtenis van een lid van het FARC ophief. Solano is hiervoor zelfs strafrechtelijk vervolgd en inmiddels veroordeeld tot 48 maanden huisarrest. Dat heeft een intimiderend effect op collega’s. Rechters in Bucaramanga deinzen nu terug voor het opheffen van voorlopige hechtenis.”

Naast het algemene overkoepelende rapport ‘Protecting acces to justice’ is ook een separaat rapport beschikbaar specifiek met betrekking tot de zorgwekkende situatie van de rechterlijke macht in Colombia: ‘Judges at Risk’.

Peter Ingelse: “Het niet nakomen van rechterlijke uitspraken geeft een heldere boodschap dat het werk van rechters niet ernstig hoeft te worden genomen. Laatdunkende kritiek op hun uitspraken stigmatiseert dat werk. Aldus ontkennen die overheidsinstanties niet alleen het belang van rechtspraak en de rule of law, maar cultiveren zij ook een atmosfeer waarin zowel andere overheidsinstanties als individuen deze houding overnemen en waarin misdadige en paramilitaire groepen makkelijk hun toevlucht nemen tot bedreiging en geweld. Aldus ontstaat een gevaarlijke cirkel, versterkt door het voorbeeld dat de President geeft. Die cirkel moet worden doorbroken.”

Advocaten voor Advocaten nam voor de tweede maal deel aan de Caravana de Juristas.

Adrie van de Streek, directeur Advocaten voor Advocaten: “Onze grootste zorg is dat het bedreigen, stigmatiseren, vervolgen en moorden van advocaten doorgaat. Advocaten kunnen daardoor hun functie niet uitoefenen, waardoor de toegang tot het recht van alle burgers wordt beperkt. Vooral advocaten die opkomen voor mensen die van hun land verdreven zijn, voor slachtoffers van misdrijven door militairen of politieambtenaren en voor familieleden van verdwenen personen worden stelselmatig lastig gevallen. De herkomst van de dreiging is niet altijd goed vast te stellen.  De Colombiaanse overheid slaagt er niet in om de advocaten tegen de voortdurende dreiging te beschermen, ook niet met de nieuwe nationale organisatie die beveiliging zou moeten verzorgen. Delegatieleden hebben signalen opgevangen dat daar gebrek aan middelen is en dat aanvragers van bescherming zorgen hebben over de deelname van voormalig werknemers van de opgeheven veiligheidsdienst in dat proces.”

Advocaten voor Advocaten blijft vanuit Nederland constant betrokken bij de situatie van advocaten in Colombia.

Adrie van de Streek: “Dit is helaas maar al te hard nodig. In de eerste maanden van 2013 zijn er bijvoorbeeld al zes moorden op advocaten gerapporteerd.”

De gepubliceerde rapporten bevatten concrete aanbevelingen aan de Colombiaanse autoriteiten om de situatie van advocaten en rechters te verbeteren. In 2014 zal de volgende Caravana de Juristas naar Colombia vertrekken om te bekijken hoe de situatie zich dan heeft ontwikkeld.

 

Rechters voor Rechters

Advocaten voor Advocaten