Uitnodiging: Winnares Geuzenpenning 2013 Radhia Nasraoui spreekt in Verzetsmuseum Amsterdam over Transitional Justice in Tunesië

Donderdag 14 maart aanstaande is de Tunesische advocate Radhia Nasraoui, laureaat van de Geuzenpenning 2013, te gast in het Verzetsmuseum Amsterdam. Radhia Nasraoui is mensenrechtenadvocate en komt, ongeacht hun achtergrond, sinds decennia op voor politiek gedetineerden. Zij richtte in 2003 een organisatie tegen martelingen in Tunesië op. Nasroui is eregast bij een debatprogramma dat het Verzetsmuseum Amsterdam en Amnesty International Nederland naar aanleiding van de Geuzenpenning 2013 organiseren rond Transitional Justice in Tunesië en het proces van waarheidsvinding en gerechtigheid. Transitional justice is het herstel van recht na een periode van dictatuur of oorlog. Transitional justice behelst maatregelen aangaande waarheidsvinding; initiatieven voor gerechtigheid, berechting, herstel en compensatie; en het creëren van een betrouwbare en wettige basis waarop het land verder kan. De bijeenkomst op 14 maart in het Verzetsmuseum start om 14.00 uur en is Engelstalig. Op 13 maart krijgt Nasraoui in Vlaardingen de Geuzenpenning 2013 uitgereikt.

 

Overige sprekers bij de bijeenkomst zijn:

 • Benedicte Goderiaux is researcher bij Amnesty International sinds 2000 en heeft onderzoek gedaan naar berechting van misdaden onder international recht in Soedan en Somalië, naar waarheidsbevinding en berechting in Marokko en naar straffeloosheid in Algerije. Momenteel is zij verantwoordelijk voor het onderzoek van Amnesty International in Tunesië.
 • Maaike Voorhoeve doet op dit moment onderzoek naar de politieke transitie in het ‘post-revolutionaire’ Tunesie, waaronder de juridische aspecten van de transitie vanuit een juridisch-antropologisch perspectief. Zij richt zich o.a. op misdaden begaan onder het voormalig regime, het doorlichten van de gerechtelijke onafhankelijkheid en het schrijven van de nieuwe grondwet. Sinds september 2012 werkt Voorhoeve als research fellow aan het Islamic Legal Studies Program van Harvard Law School, waar zij het Tunesische discours rond de rol van religie in de nieuwe grondwet onderzoekt.
 • Erik Schumacher is historicus en werkzaam op het NIOD Centrum voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies. Hij zal vertellen over transitional justice in Nederland na 1945.
 • Heikelien Verrijn Stuart treedt op als voorzitter en leidt ook het slotgesprek met Nasraoui en de overige gasten. Verrijn Stuart is jurist en rechtsfilosoof. Zij is onder meer lid van de Adviesraad Internationale Vraagstukken en vice-voorzitter van de Commissie Mensenrechten van de AIV, lid van de Restitutie Commissie Tweede wereldoorlog en van de International Regional Council for the Middle East of ICCO.

De Geuzenpenning wordt jaarlijks in Vlaardingen uitgereikt door stichting Geuzenverzet en is een eerbetoon aan personen en/of instellingen die zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor de democratie of tegen dictatuur, discriminatie en racisme. Het Geuzenpenningdebat in Amsterdam is een jaarlijkse bijeenkomst van het Verzetsmuseum Amsterdam en Amnesty International met als doel meer aandacht te geven aan het werk van de laureaat en diens werk.

 • Geuzenpenningdebat 2013 met Radhia Nasraoui
 • Locatie: Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61
 • Datum: do 14 maart 2013, aanvang: 14.00 uur – NB: de voertaal is Engels!
 • Entree: 8,00 euro – Museumkaart, vriendenpas en studentenkaart gratis
 • Reserveren: telefoon 020 620 25 35 of e-mail lezingen@verzetsmuseum.org
 • Meer info: www.verzetsmuseum.org / www.amnesty.nl / www.geuzenverzet.nl
 • Meer weten over dit debat? Download het Engelstalige document van Amnesty International ‘Human rights and transitional justice in Tunisia‘ (PDF)