All posts by Redactie

Anniversaries: The Good, the Bad and the Ugly

The UN’s Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers Diego García-Sayán has been particularly affected by the visible lack of action on the part of the exemplary European Court of Human Rights regarding the serious violations of human rights in Turkey. With hundreds of judges still imprisoned, organisations of lawyers destroyed and their members also in prison, it is alarming that the Court is acting as if judicial institutions and legal defence are still functioning normally.

Continue reading Anniversaries: The Good, the Bad and the Ugly

A Letter from the Polish Judges Association to Frans Timmermans

The President of the National Board of the Polish Judges Association ‘Iustitia’ Krystian Markiewicz urges Vice-President of the European Commission Frans Timmermans to start an infringement procedure against Poland. In his opinion, the Court of Justice of the European Union should be able to evaluate the regulations concerning the disciplinary proceedings against Polish judges and the actions of the politically dependent National Council of the Judiciary. This letter is available in full on our website.

Continue reading A Letter from the Polish Judges Association to Frans Timmermans

De laatste zittingsdag van Murat Arslan

Een rechtbank die weinig tot niets zei, geen enkele vraag stelde en alle verzoeken afwees. Een herhaling van het ritueel, dat we ook de voorgaande zittingen hebben gezien. De verdachte en zijn vier advocaten kregen alle ruimte, maar er werd niets mee gedaan. Een eindbeslissing zonder dat de verdediging haar pleidooi heeft gehouden. Dit is het verslag van de laatste zittingsdag in de rechtszaak tegen de Turkse rechter Murat Arslan.

Continue reading De laatste zittingsdag van Murat Arslan

Criminal conviction of Mr Murat Arslan

 

 

Yesterday, Vaclav Havel Human Rights Prize Winner Murat Arslan, President of the Independent Turkish Judges Association YARSAV, has been convicted under charges of being member of an armed terrorist organization (namely of being active member of FETÖ/PDY) and sentenced to 10 years imprisonment.

The Platform for an Independent Turkish Judiciary, that assembles the four most representative associations of judges in Europe (AEAJ, EAJ, J4J and Medel), has prepared a public statement on this unlawful conviction.

Continue reading Criminal conviction of Mr Murat Arslan

Zevende dag proces Murat Arslan

Murat Arslan, de voorzitter van Yarsav, de verboden onafhankelijke Turkse rechtersvereniging zit sinds oktober 2016 in voorlopige hechtenis in afwachting van zijn proces. Op 2 november 2017 was bij de 25 ste Strafkamer van de rechtbank in Ankara de eerste zittingsdag. Inmiddels zijn we op 7 december 2018 bij de zevende zittingsdag aanbeland. Namens Rechters voor Rechters was Evert van der Molen aanwezig.

Continue reading Zevende dag proces Murat Arslan

Whistle blowing in Ukraine: judge Larysa Holnyk from Poltava

On October 20th 2018, Judges for Judges spoke to Larysa Holnyk in Kiev. Larysa is a judge in Poltava, a Ukrainian provincial town. Currently all judges in Ukraine have to undergo a qualification-assessment. This is one of the steps in the fight against corruption which the country has committed itself to by signing the European Association Agreement. This assessment checks whether a judge meets the criteria of expertise and integrity. Larysa’s assessment coincides with the transition from her temporary appointment (5 years) into a life-long appointment. Normally this a mere formality. Assessing all judges will last many years. At least 7.000 judges are required to undergo an assessment consisting of 4 parts. Whilst Larysa is still paid a salary she is not allowed to be an active trial judge as long as she has not completed all parts of the assessment. Nevertheless she has to turn up at her office every day. Whilst there are other judges in a similar situation Larysa Holnyk’s case stands out for other reasons.

She told us the following story:
In 2014 the president of her court allocated Larysa a case concerning a potential conflict of interest. In a vote on land distribution, the Mayor of Poltava had not mentioned his family ties with the interested party. The law requires that a  suspect of such a crime must appear in court in person. It did not take long before the Mayor’s representative tried to contact Larysa in an effort to settle the matter ‘amicably’. Alas, this is very common practice in Ukraine. She managed to avoid him and instead set the dates for the hearing. The defendant kept finding excuses to have the hearings postponed e.g. work related travel or sudden illness, in apparent attempts to extend the procedure beyond the statute of limitations. Once again but more emphatically, Larysa received an offer on behalf of the Mayor to settle the case out of court. This time Larysa secretly recorded the conversation on her cell phone. Not only did Larysa refuse the offer in a light-hearted tone, she also reported the Mayor and his representative for attempted bribery.

Continue reading Whistle blowing in Ukraine: judge Larysa Holnyk from Poltava

Kort verslag ICJ-conferentie Guatemala 25 en 26 oktober 2018

Op 25 en 26 oktober 2018 vond in Guatemala Stad een conferentie plaats over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Centraal-Amerika. De conferentie was georganiseerd door de ICJ (International Commission of Jurists dan wel Comisión Internacional de Juristas), die ook in Guatemala een kantoor heeft, geleid door Ramón Cadena. Aan de conferentie namen deel rechters uit Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua, als ook een aantal advocaten en NGO’s. Ook Rechters voor Rechters was uitgenodigd om een inleiding te geven over de situatie in Europa. Tijdens de conferentie werden de resultaten van de eerste fase van een project ter versterking van de rechtsstaat in Guatemala gepresenteerd. Dit project is voornamelijk gefinancierd door Noorwegen. Aan de hand van een aantal inleidingen van rechters uit de Centraal-Amerikaanse landen en uit Europa (Duitsland, Spanje, Noorwegen en Nederland) discussieerden de deelnemers vervolgens over hun zorgen over de situatie van de rechtsstaat en over mogelijkheden om die situatie te verbeteren. Een eerste stap daartoe is een nauwere samenwerking tussen de verschillende Centraal-Amerikaanse rechtersverenigingen en het opstellen van een actieprogramma. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren een goede selectie, training en evaluatie van rechters, een echt onafhankelijke raad voor de rechtspraak en verbetering van de voorlichting aan en de communicatie met de samenleving. Prioriteit heeft de veiligheidssituatie van rechters en het ontbreken van respect in de politiek en de media voor de rechterlijke onafhankelijkheid.

Aanwezig was onder andere de ons welbekende rechter Guillermo Lopez Lone uit Honduras, die in 2010 ontslagen was vanwege zijn deelname aan een betoging tegen de afzetting van president Zelaya, maar die nu na vele jaren weer in functie is dankzij het arrest van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens van 5 oktober 2015 (zie de eerdere berichtgeving op onze site over deze zaak). Veel indruk maakte ook de lezing over de dramatische situatie in Turkije van een voormalige Turkse magistraat die elders asiel heeft gekregen en met wie Rechters voor Rechters al eerder contact heeft gehad.

Onze collega’s in Centraal-Amerika doen hun werk in zeer moeilijke politieke en economische omstandigheden. Hun niet aflatend engagement om verbetering te bewerkstelligen verdient ons respect en steun.

Bart van Lierop

Een Oekraïense klokkenluidster uit Poltava: rechter Larysa Holnyk

Op 20 oktober 2018 sprak Rechters voor Rechters in Kiev met Larysa Holnyk. Zij is rechter in Poltava, een Oekraïense provinciestad.
In Oekraïne moeten alle rechters in het kader van de corruptiebestrijding, waartoe het land zich heeft gecommitteerd in het Europees Associatieverdrag, een zogenoemde kwalificatie-evaluatie ondergaan. Hierin wordt beoordeeld of zij voldoen aan criteria van vakmanschap en integriteit. Voor Larysa valt deze toetsing samen met de omzetting van haar tijdelijke aanstelling (vijf jaren) tot een voor het leven, normaal niet veel meer dan een formaliteit. De kwalificatie evaluatie van de gehele zittende magistratuur neemt jaren in beslag. Maar liefst 7.000 rechters moeten de test, die uit vier stappen bestaat, ondergaan. Zolang Larysa niet alle stappen heeft doorlopen, ontvangt zij salaris maar mag zij geen zittingen doen. Wel wordt zij geacht iedere dag op haar werk te verschijnen. Er zijn meer rechters die in dezelfde positie verkeren. Dat zij de laatste jaren veel in de publiciteit is gekomen, heeft dan ook een andere achtergrond.

Zij vertelde ons het volgende verhaal:
In 2014 krijgt Larysa van haar president een zaak toebedeeld waarin de burgemeester van Poltava wordt verdacht van belangenverstrengeling: hij verzuimt bij een besluit over uitgifte van land zijn familierelatie tot de betrokkene te vermelden. Het is een vergrijp waarvoor de wet voorschrijft dat de verdachte in persoon verschijnt. Algauw zoekt de zaakwaarnemer van de burgemeester contact met Larysa om de zaak ‘in der minne’ te schikken, een helaas maar al te veel voorkomende praktijk in Oekraïne. Zij weet hem te ontlopen en laat de zaak op zitting komen. Steeds vindt de verdachte een reden om de behandeling aan te laten houden: een dienstreis, plotseling opkomende ziekte, en rekt de zaak zo tot over de wettelijke verjaringstermijn heen. Het artikel dat de verjaring regelt, bevat echter ook de bepaling dat gedragingen van de verdachte de verjaring kunnen stuiten. Opnieuw krijgt Larysa namens de burgemeester het aanbod, nu wat dwingender, om de zaak buiten de rechtszaal af te doen. Larysa kan ditmaal het gesprek niet ontlopen, maar maakt heimelijk opnamen met haar mobiele telefoon. Larysa wijst in het gesprek het aanbod wat lacherig af. En niet alleen dat, maar zij doet aangifte tegen de burgemeester en zijn zaakwaarnemer wegens poging tot omkoping. Vanaf dat moment verandert Larysa‘s leven ingrijpend. De president van haar gerecht is verbolgen over haar halsstarrigheid om een vonnis te willen schrijven; de zaak is immers verjaard. Er wordt een reeks aangiften gedaan tegen haar en haar man waarvan de meeste door het openbaar ministerie wegens gebrek aan bewijs worden opgelegd. Sommige wachten nog op een vervolgingsbeslissing. In november 2017 worden zij en haar man midden op straat in elkaar geslagen door twee jongen mannen met stokken. Zij vermoedt connecties met de burgemeester, maar kan die niet hardmaken. De verdachten worden nooit gevonden. Continue reading Een Oekraïense klokkenluidster uit Poltava: rechter Larysa Holnyk