Brief van NVvR en RvR over situatie (vrouwelijke) Afghaanse rechters

Op 17 augustus 2021 hebben de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) en Rechters voor Rechters in een gezamenlijke brief [klik hier (pdf)]  aan de vaste Kamercommissies voor Defensie en Buitenlandse zaken aandacht gevraagd voor de precaire situatie waarin met name Afghaanse vrouwelijke rechters zich bevinden.

In deze brief staat onder andere:

“Dit is een groep die als gevolg van de machtsovername door de Taliban bijzonder gevaar loopt. Door als rechter op te treden en de Afghaanse rechterlijke macht te helpen ontwikkelen, hebben deze rechters bijgedragen aan de vestiging van de rechtsorde in hun land, een essentiële pijler van een democratische staat. Wij staan aan de zijde van de rechters en in het bijzonder van de vrouwelijke rechters in Afghanistan, die vrezen het doelwit te worden vanwege hun werk en om wie zij zijn. In de afgelopen dagen zijn er verschillende publicaties geweest waarin Afghaanse vrouwelijke rechters uiting hebben gegeven aan hun oprechte vrees voor wat er met hen zou kunnen gebeuren na de val van Kabul door de Taliban.”

 

 

 

 

Aan de Kamerleden is verzocht gehoor te geven aan de oproepen van de VN  Special Rapporteur inzake de onafhankelijkheid van rechters en advocaten, de Internationale Rechtersvereniging (IAJ) en de Internationale Vereniging voor vrouwelijke rechters (IAWJ) en te bevorderen dat Nederland al dan niet samen met internationale bondgenoten deze ernstig bedreigde vrouwen zal helpen onder ander met evacuatiehulp en het afgeven van visa.