Online evenement over situatie in Turkije

De International Commission of Jurists, de Amsterdamse Orde van Advocaten, Lawyers for Lawyers en Rechters voor Rechters organiseren op 5 oktober van 16.00 tot 17.30 uur een online evenement over de situatie van rechters en advocaten in Turkije.

Onafhankelijke rechtspraak

De rechterlijke macht in Turkije is ontdaan van garanties van onafhankelijkheid, met als gevolg dat leden van de rechterlijke macht geen weerstand kunnen bieden tegen willekeurige inmenging in hun functies. Integendeel, de Raad van Rechters en Aanklagers lijkt te zijn gaan fungeren als instrument ter controle van de individuele rechters. Rechters die de rechtsstaat proberen te handhaven of onafhankelijk optreden, worden geconfronteerd met negatieve gevolgen, zoals disciplinaire maatregelen of zelfs strafrechtelijke vervolging.

Onafhankelijke advocatuur

Tegelijkertijd is de kernwaarde ‘onafhankelijkheid’ voor de advocatuurlijk ook niet overal vanzelfsprekend. In veel landen worden advocaten bedreigd, vervolgd of op andere manieren tegengewerkt. Vooral advocaten die politiek gevoelige zaken behandelen of zich over mensenrechtenschendingen uitspreken, zijn het doelwit. Zo ook in Turkije: daar worden advocaten die opponenten bijstaan met hun cliënten vereenzelvigd en zelf strafrechtelijk vervolgd. Zij moeten de invulling van kernwaarden bekopen met hun persoonlijke vrijheid en veiligheid.

Sprekers zijn onder andere Tamara Trotman, voorzitter van Rechters voor Rechters en Evert-Jan Henrichs, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten.

Bekijk hier de Engelstalige flyer van het evenement.

Klik hier om u aan te melden voor dit evenement.