Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales

Op maandag 19 januari jl. heeft Dr. Pedro Vuskovic (zie foto), Ambassadeur fbij de OAS van het Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales (PIFJ), het Hof in Den Haag bezocht op uitnodiging van Rechters voor Rechters.

Hij vertelde over het PIFJ (pdf), een zeer succesvol programma dat mede door financiële hulp van Nederland draait in een groot aantal landen in Latijns Amerika en dat – kort gezegd – voorziet in juridische voorlichting en bemiddeling voor burgers die anders door geldgebrek of fysieke afstand van toegang tot het recht/de rechter verstoken zouden blijven. De betrokkenheid van lokale rechters iffn de deelnemende landen bij dit programma is essentieel.

Katrien Witteman, strafrechter in de rechtbank Noord-Holland, schreef hierover een artikel (met login) in Trema in juni vorig jaar. Ook Margot Kokke, thans RIO bij de rechtbank Den Haag, heeft zich eerder verdiept in dit onderwerp (klik hier voor een artikel dat zij in 2013 schreef over de situatie van Facilitadores Judiciales in Nicaragua, (zie voor het belang van steun van lokale rechters, par. 4.5).

Beiden waren samen met een aantal andere geïnteresseerde collega’s uit het hele land (en ook zelfs de huidige president van het Special Tribunal for Lebanon) aanwezig bij deze interessante bijeenkomst over het zo actuele onderwerp ‘access to justice’.