Category Archives: Activiteiten

Trial observation dismissal Bulgarian Judge Todorova

On May 16 2013 Judges for Judges – in cooperation with the International Commission of Jurists (ICJ) and Magistrats européens pour la démocratie et les libertés (MEDEL) – attended the hearing before the Supreme Administrative Council (SAC) in Sofia in the dismissal case of Judge Miroslava Todorova. Todorova served many years as an outstanding criminal judge in the Sofia City Court and as the leader of the Bulgarian Judges’ Association. In that last capacity, she was critical of interferences by the executive branch of government in the work of the judiciary, and of the consistently poor management of Bulgaria’s judiciary.

 

Following to accusations of influence and bias in organised crime cases by the then Minister for Interior Affairs, Todorova filed a court case for slander against him (which, after acquittal of the Minister, is now pending at the appeal stage). She has subsequently been dismissed from the judiciary by the SJC on 12 July 2012. The official ground for her dismissal was the long delays in issuing the reasoning in a number of court cases. The dismissal led to Continue reading Trial observation dismissal Bulgarian Judge Todorova

RR brief over situatie Tunesische rechter Kalthoum Kennou

Eerder deze maand berichtte RR u al over de Tunesische rechter Kalthoum Kennou.

Mevrouw Kennou, juge â la Cour de Cassation, en Présidente de l’Association des Magistrats Tunisiens, had serieuze doodsbedreigingen ontvangen met de eis dat zij haar ambt zou neerleggen.

RR heeft deze situatie via een brief aangekaart bij de Tunesische Minister van Binnenlandse Zaken.

RR verzocht de Tunesische autoriteiten om de benodigde maatregelen te nemen om de veiligheid van Mw Kennou en haar familie te waarborgen, en te garanderen dat zij haar functie in veiligheid kan uitoefenen.

Judges for Judges and ICJ observe appeal against dismissal of a judge in Bulgaria | CIJL-ICJ

On 16 May, the International Commission of Jurists (ICJ) and Rechters voor Rechters (Judges for Judges) observed an appeal hearing at the Supreme Administrative Court (SAC) in a case against the dismissal of Miroslava Todorova, a Judge who had been serving on the Sofia City Court.

Judge Todorova is known for critical commentary on the problems in the judiciary in Bulgaria. In this hearing, the Prosecutor’s Office supported Judge Todorova’s appeal against her dismissal, but the Court has not yet issued its decision.

The ICJ previously raised concerns over Judge Todorova’s dismissal from her position of judge and as Chair of the Bulgarian Judges Association, in July 2012. The ICJ was particularly concerned at the Continue reading Judges for Judges and ICJ observe appeal against dismissal of a judge in Bulgaria | CIJL-ICJ

Colombia Caravana presentatie rapport ‘Judges at Risk’

Vrienden van Rechters voor Rechters,

In deze dagen vol Oranje-aandacht maken wij u graag attent op een andere bijzondere bijeenkomst en wel op maandagavond 29 april a.s. in Londen van 18.30-20 uur (met een borrel na afloop).

Dan zal de Nederlandse rechter Peter Ingelse het rapport ‘Judges at risk‘ presenteren over de zeer moeilijke en vaak (levens)gevaarlijke situatie van rechters in Colombia.

Ingelse reisde in augustus 2012 naar Colombia en maakte namens Rechters voor Rechters deel uit van de internationale Colombia Caravana 2012 [colombiancaravana.org.uk]. Op de vorige missies, in 2008 en 2010, waren het voornamelijk advocaten die deelnamen, maar in 2012 reisden er voor het eerst ook twee rechters mee. Continue reading Colombia Caravana presentatie rapport ‘Judges at Risk’

29.04: Judges at Risk | Columbiana Caravana

In August 2012 the international delegation of lawyers and judges, known as the Colombian Caravana, visited seven regions of Colombia to investigate and monitor human rights. Among the delegates, the judges’ special task was to interview members of the Colombian judiciary. Their report tells of the exceptional difficulties faced by judges in Colombia, many of whom receive protective measures from the Colombian authorities. Challenges to the rule of law and to the independence of the judiciary and threats, attacks and assassinations hamper access to justice and the judicial system.

  • Speakers: Judge Carol Huddart, Canada, & Judge Peter Ingelse, the Netherlands
  • Chair: Professor Sara Chandler, Chair of the Law Society Human Rights Committee

The event will be followed by a reception

All are welcome.
Please register with colombian.caravana@gmail.com

  • Monday 29 April 2013, 18:30-20:00hrs
  • The Old Council Chamber, The Law Society,
  • Chancery Lane, WC2a 1pl, London

Uitnodiging: Winnares Geuzenpenning 2013 Radhia Nasraoui spreekt in Verzetsmuseum Amsterdam over Transitional Justice in Tunesië

Donderdag 14 maart aanstaande is de Tunesische advocate Radhia Nasraoui, laureaat van de Geuzenpenning 2013, te gast in het Verzetsmuseum Amsterdam. Radhia Nasraoui is mensenrechtenadvocate en komt, ongeacht hun achtergrond, sinds decennia op voor politiek gedetineerden. Zij richtte in 2003 een organisatie tegen martelingen in Tunesië op. Nasroui is eregast bij een debatprogramma dat het Verzetsmuseum Amsterdam en Amnesty International Nederland naar aanleiding van de Geuzenpenning 2013 organiseren rond Transitional Justice in Tunesië en het proces van waarheidsvinding en gerechtigheid. Transitional justice is het herstel van recht na een periode van dictatuur of oorlog. Transitional justice behelst maatregelen aangaande waarheidsvinding; initiatieven voor gerechtigheid, berechting, herstel en compensatie; en het creëren van een betrouwbare en wettige basis waarop het land verder kan. De bijeenkomst op 14 maart in het Verzetsmuseum start om 14.00 uur en is Engelstalig. Op 13 maart krijgt Nasraoui in Vlaardingen de Geuzenpenning 2013 uitgereikt.

 

Overige sprekers bij de bijeenkomst zijn: Continue reading Uitnodiging: Winnares Geuzenpenning 2013 Radhia Nasraoui spreekt in Verzetsmuseum Amsterdam over Transitional Justice in Tunesië

Mensenrechtendag 2012

Op 10 december 2012 organiseerde Rechters voor Rechters samen met de stichting Advocaten voor Advocaten en advocatenkantoor Kennedy van der Laan een Mensenrechtendag, met als thema de onafhankelijkheid van rechters, advocaten en openbaar aanklagers. Het idee voor deze bijeenkomst was afkomstig van de speciale VN- rapporteur voor de onafhankelijkheid van rechters en advocaten, Gabriela Knaul. Zij wilde de drie betreffende beroepsgroepen voor een eerste keer met elkaar in contact brengen met het oog op een verdere mogelijke samenwerking op dit gebied.

De dag bestond uit twee gedeelten. In het publieke eerste gedeelte spraken onder andere Germ Kemper, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, en een vanwege de uitoefening van zijn werkzaamheden bedreigde Russische advocaat. Frederiek de Vlaming, medeoprichtster van Advocaten voor Advocaten, was hierbij moderator. Gerritjan van Oven en Phon van der Biesen vertelden over hun werkzaamheden voor resp. Rechters voor Rechters en Advocaten voor Advocaten. Na een uiteenzetting over het werk van Gabriela Knaul spitste de discussie zich toe op de vraag hoe rechters en advocaten die vanwege hun werk worden bedreigd, ondersteund kunnen worden. Peter Ingelse, president van de Ondernemingskamer, en Alice Krispijn, advocate bij Kennedy Van der Laan, vertelden over hun deelname afgelopen zomer aan de Caravana Internacional de Juristas in Columbia: tijdens deze fact finding missie sprake zij met rechters en advocaten. Het hierover op te stellen rapport zal begin 2013 aan Gabriela Knaul worden aangeboden.