Mensenrechtendag 2012

Op 10 december 2012 organiseerde Rechters voor Rechters samen met de stichting Advocaten voor Advocaten en advocatenkantoor Kennedy van der Laan een Mensenrechtendag, met als thema de onafhankelijkheid van rechters, advocaten en openbaar aanklagers. Het idee voor deze bijeenkomst was afkomstig van de speciale VN- rapporteur voor de onafhankelijkheid van rechters en advocaten, Gabriela Knaul. Zij wilde de drie betreffende beroepsgroepen voor een eerste keer met elkaar in contact brengen met het oog op een verdere mogelijke samenwerking op dit gebied.

De dag bestond uit twee gedeelten. In het publieke eerste gedeelte spraken onder andere Germ Kemper, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, en een vanwege de uitoefening van zijn werkzaamheden bedreigde Russische advocaat. Frederiek de Vlaming, medeoprichtster van Advocaten voor Advocaten, was hierbij moderator. Gerritjan van Oven en Phon van der Biesen vertelden over hun werkzaamheden voor resp. Rechters voor Rechters en Advocaten voor Advocaten. Na een uiteenzetting over het werk van Gabriela Knaul spitste de discussie zich toe op de vraag hoe rechters en advocaten die vanwege hun werk worden bedreigd, ondersteund kunnen worden. Peter Ingelse, president van de Ondernemingskamer, en Alice Krispijn, advocate bij Kennedy Van der Laan, vertelden over hun deelname afgelopen zomer aan de Caravana Internacional de Juristas in Columbia: tijdens deze fact finding missie sprake zij met rechters en advocaten. Het hierover op te stellen rapport zal begin 2013 aan Gabriela Knaul worden aangeboden.