Steun Rechters voor Rechters met de aankoop van ‘Law & Order’ van Jan Banning

Law&OrderIn het decembernummer van het tijdschrift Trema wordt aandacht besteed aan het onlangs verschenen fotoboek ‘Law & Order’.
In de verschillende thematische fotoseries van Jan Banning klinkt steeds zijn maatschappelijke betrokkenheid door. Zijn werk is opgenomen in collecties in de hele wereld en is in Nederland bijvoorbeeld ook aangekocht door het Rijksmuseum.

Op zijn site (www.janbanning.com) staat over zijn nieuwste fotoboek ‘Law & Order’ onder andere het volgende geschreven:

Law & Order is een ongebruikelijk en innovatief boek over strafrecht waarin de wereld van de kunst gecombineerd wordt met die van de juridische wetenschap. Banning fotografeerde bij politie en rechtbanken en in gevangenissen in Colombia, Frankrijk, Uganda en de Verenigde Staten van Amerika.

Het boek bevat voorts een essay van Banning over strafvervolging, en een aangrijpend verhaal van Michiel Scholtes die zelf jarenlang gevangen zat in Frankrijk. Juridische experts van het Max Planck Instituut (MPI) in Freiburg, Duitsland geven korte inleidingen op de rechtssystemen van de vier landen, plus infographics over criminaliteit en strafrecht in deze en een selectie van andere landen. Ulrich Sieber, directeur van het MPI, schreef het voorwoord.

Deze veelzijdige collectie foto’s, teksten en statistieken roept vragen op over strafrechtbeleid die politieke gemeenplaatsen en populaire clichés ontkrachten.

Afgesproken is dat 10% van de opbrengst van de Law & Order – boeken die door de lezers van Trema wordt besteld, wordt gedoneerd aan Rechters voor Rechters. Een prachtig gebaar!

Geef uzelf of een ander dit prachtige fotoboek van Jan Banning cadeau en steun tegelijkertijd Rechters voor Rechters. Stuur een mail met uw bestelling naar: bookshop@janbanning.com en vermeld in de kop ‘Trema’. Een selectie van foto’s uit de Law & Order serie is overigens tot 16 januari 2016 te zien in Galerie Fontana in Amsterdam: www.fontanagallery.com.