Uitspraak in zaak Lopez Lone e.a. – Honduras

Op 5 oktober jl. heeft de Inter-American Court of Human Rights uitspraak gedaan in de zaak Lopez Lone e.a. tegen de Hondurese staat. Guillermo Lopez Lone, z1000px-Flag_of_Honduras_svgijn vrouw Tirza Flores Lanza en twee andere rechters waren door de Hondurese Corte Suprema ontslagen omdat zij hadden geprotesteerd tegen de staatsgreep in 2009, waarbij president Zelaya werd afgezet. De uitspraak heeft even op zich laten wachten: de mondelinge behandeling vond op 2 en 3 februari van dit jaar plaats. In een eerdere nieuwsbrief deed ik hiervan verslag. Maar het wachten is beloond. In zijn uitspraak stelt het Hof voorop dat de machtsovername in 2009 naar internationale maatstaven onrechtmatig was, en klagers met hun protesten het herstel van de democratie en de rechtsstaat hadden beoogd. Zij hadden niet alleen een hun toekomend recht uitgeoefend, maar zelfs voldaan aan hun morele plicht om op te komen voor de democratie, aldus het Hof. Hiermee zet het de toon voor de verdere uitspraak, waarin klagers op alle punten in het gelijk worden gesteld. Het Hof oordeelt dat de Hondurese staat de het legaliteitsbeginsel heeft geschonden, als ook klagers’ politieke rechten, vrijheid van meningsuiting en recht van vereniging en vergadering, en legt Honduras de verplichting op om de betrokkenen hun positie binnen de rechterlijke macht terug te geven.

Katrien Witteman – Eulex-rechter in Kosovo