Speciale rapporteur Gabriela Knaul en Tunesië

218px-Flag_of_Tunisia.svgDe speciale rapporteur voor de onafhankelijkheid van rechters en advocaten bij de VN, Gabriela Knaul, heeft er in december 2014 bij de Tunesische autoriteiten op aangedrongen dat bepalingen ten aanzien van de  rechterlijke macht in de nieuwe grondwet worden geïmplementeerd. Het gaat dan met  name om de bepalingen die de onafhankelijkheid van de rechters, officieren en  advocaten waarborgen, zoals de oprichting van een Supreme Judicial Council en een  Constitutional Court. De verworvenheden van de nieuwe grondwet moeten  werkelijkheid worden Dit moet gebeuren in overeenstemming met het in de grondwet  geformuleerde tijdpad,  aldus mevrouw Knaul. Zij doet deze uitspraak na een factfinding missie van 9 dagen in Tunesië. Op basis van haar bevindingen zal zij een rapport uitbrengen aan de Human Rights Council in juni aanstaande. Zij heeft daarbij opnieuw aandacht gevraagd voor het ontslag van 80 rechters in 2012. 32 rechters zijn daartegen in beroep gegaan. Zij wees op de procedure die volgens haar niet fair en eerlijk is en vraagt het parlement om zorg te dragen voor een goede rechtsgang. Ze spreekt over deze kwestie als “chilling”. Rechters voor Rechters onderzoekt de mogelijkheden om de procedure van deze rechters waar te nemen.

Lees haar toespraak voor de Tunesische autoriteiten aan het eind van haar bezoek [Klik hier].

  •  toegevoegd Download de hele nieuwsbrief [PDF]