Ontwikkeling in ontslagzaak Bulgaarse collegarechter Miroslava Todorova

Nadat de Supreme Administrative Council (SAC) te Sofia, Bulgarije, op 16 juli 2013 uitspraak had gedaan in hoogste instantie in de ontslagzaak van collegarechter Miroslava Todorova en had besloten dat de ontslagbeslissing disproportioneel was (zie ons bericht d.d. 17 juli 2013), werd de zaak terugverwezen naar de Supreme Judicial Council (SJC) voor het nemen van een nieuwe beslissing. Todorova werd ontslagen vanwege het (grote) tijdsverloop dat met de uitwerking van beslissingen op schrift was gemoeid. Althans dat was de officiële ontslaggrond, want alle ingewijden waren het er over eens dat dit ontslag een door de politiek ingegeven beslissing was.

Na ruim acht maanden heeft de SJC afgelopen week een beslissing genomen. Tot de schrik van (ook) Rechters voor Rechters heeft de SJC besloten tot demotie van Todorova voor een periode van twee jaar. Zij was werkzaam in het Sofia City Court en wordt nu aangesteld in het “lagere” Sofia District Court. Volgens de Bulgaarse wet is dit na het ontslag de zwaarste disciplinaire sanctie die aan een rechter kan worden opgelegd. De nieuwe beslissing stelt teleur, mede omdat kennelijk geen gewicht is toegekend aan het gegeven dat Todorova als gevolg van de ontslagbeslissing gedurende een jaar niet als rechter heeft kunnen werken alsook dat de verweten vertraging maar in een heel beperkt aantal zaken was ontstaan. Een aantal formele verweren van Todorova is niet gehonoreerd. Todorova heeft aangekondigd ook deze beslissing van de SJC aan te vechten bij de SAC. Zeven Bulgaarse NGO’s hebben inmiddels al een protestverklaring uitgebracht.

Rechters voor Rechters blijft de zaak nauwlettend volgen en hoopt op korte termijn een Engelse vertaling van de beslissing van de SJC te kunnen verspreiden.

Zie ook ons bericht  van d.d. 22 mei 2013.