Nieuws uit Lesotho

LesothoRechters voor Rechters werd door Advocaten voor Advocaten geattendeerd op de situatie in Lesotho, een mini staatje in Zuid-Afrika. Daar circuleert een “hitlist” met advocaten die het leger onwelgevallige procedures voeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bijstaan van militairen die om onduidelijke redenen worden vastgezet. Een van die advocaten is ook daadwerkelijk vermoord.
We hebben de situatie onderzocht via het netwerk dat Rechters voor Rechters heeft in Zuid-Afrika. We vernamen toen dat ook de rechterlijke onafhankelijkheid zwaar onder druk staat in Lesotho. De president van het Hof is bijvoorbeeld afgezet en vervolgd, zogenaamd vanwege belastingtechnische redenen. Overduidelijk is dat dit een politieke actie is.
Wij hebben de Chief Justice van Lesotho laten weten dat wij steun verlenen waar en wanneer dat nodig en opportuun mocht blijken. Daar is met dank op gereageerd. Mogelijk volgt er dit jaar een factfinding mission waar Rechters voor rechters aan deelneemt. En daarnaast wordt de mogelijkheid van proceswaarneming overwogen als de zaak van de president van het Hof in appel wordt behandeld.
In samenwerking met het Zuid-Afrikaanse Southern Africa Litigation Centre (SALC) en de International Commission of Jurists (ICJ) houden wij de situatie nauwlettend in de gaten.