Kort verslag ICJ-conferentie Guatemala 25 en 26 oktober 2018

Op 25 en 26 oktober 2018 vond in Guatemala Stad een conferentie plaats over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Centraal-Amerika. De conferentie was georganiseerd door de ICJ (International Commission of Jurists dan wel Comisión Internacional de Juristas), die ook in Guatemala een kantoor heeft, geleid door Ramón Cadena. Aan de conferentie namen deel rechters uit Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras en Nicaragua, als ook een aantal advocaten en NGO’s. Ook Rechters voor Rechters was uitgenodigd om een inleiding te geven over de situatie in Europa. Tijdens de conferentie werden de resultaten van de eerste fase van een project ter versterking van de rechtsstaat in Guatemala gepresenteerd. Dit project is voornamelijk gefinancierd door Noorwegen. Aan de hand van een aantal inleidingen van rechters uit de Centraal-Amerikaanse landen en uit Europa (Duitsland, Spanje, Noorwegen en Nederland) discussieerden de deelnemers vervolgens over hun zorgen over de situatie van de rechtsstaat en over mogelijkheden om die situatie te verbeteren. Een eerste stap daartoe is een nauwere samenwerking tussen de verschillende Centraal-Amerikaanse rechtersverenigingen en het opstellen van een actieprogramma. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren een goede selectie, training en evaluatie van rechters, een echt onafhankelijke raad voor de rechtspraak en verbetering van de voorlichting aan en de communicatie met de samenleving. Prioriteit heeft de veiligheidssituatie van rechters en het ontbreken van respect in de politiek en de media voor de rechterlijke onafhankelijkheid.

Aanwezig was onder andere de ons welbekende rechter Guillermo Lopez Lone uit Honduras, die in 2010 ontslagen was vanwege zijn deelname aan een betoging tegen de afzetting van president Zelaya, maar die nu na vele jaren weer in functie is dankzij het arrest van het Inter-Amerikaans Hof voor de Rechten van de Mens van 5 oktober 2015 (zie de eerdere berichtgeving op onze site over deze zaak). Veel indruk maakte ook de lezing over de dramatische situatie in Turkije van een voormalige Turkse magistraat die elders asiel heeft gekregen en met wie Rechters voor Rechters al eerder contact heeft gehad.

Onze collega’s in Centraal-Amerika doen hun werk in zeer moeilijke politieke en economische omstandigheden. Hun niet aflatend engagement om verbetering te bewerkstelligen verdient ons respect en steun.

Bart van Lierop