Over ons

Doelstelling en werkwijze
De Nederlandse Stichting Rechters voor Rechters (RR) zet zich in voor collega-rechters in het buitenland die in moeilijkheden zijn gekomen of dreigen te komen vanwege hun beroepsuitoefening. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn doordat hun onafhankelijkheid geschonden of bedreigd wordt of doordat zij onder druk worden gezet. Het kan hierbij met name gaan om (vermoedelijke) schending van de onafhankelijkheid van deze rechters in hun beroepsuitoefening en beperking van de vrijheid van meningsuiting van rechters. De ondersteuning is vooral immaterieel van aard.

Wanneer de stichting erop wordt geattendeerd dat een rechter in problemen is of dreigt te komen, wordt contact met hem of haar opgenomen. Het gebeurt ook dat rechters zelf contact met de Stichting opnemen. De informatie die wij ontvangen wordt gecheckt. In overleg met de betrokken rechter wordt bezien welke actie van de Stichting kan bijdragen aan het verbeteren van diens situatie. In sommige gevallen zal de Stichting contact opnemen met de autoriteiten in het betrokken land, met nationale of Europese parlementaire organen, of zal samenwerking worden gezocht met Nederlandse instanties of internationale organisaties. In een aantal gevallen wordt de publiciteit gezocht, in andere gevallen wordt stille diplomatie bedreven.

Geschiedenis
RR is in 1999 opgericht door mr. Bert van Delden, oud-rechter en oud-voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. Sindsdien heeft RR een aantal keer actie ondernomen. In november 2009 is een nieuw bestuur gevormd en sindsdien is RR in toenemende mate actief geworden. Sinds 2010 is de Stichting actief betrokken bij situaties van collega-rechters in een groeiend aantal landen en stelt misstanden daarbij aan de kaak.

Organisatie
Stichtingsbestuur:

 

 

 

 

Van links naar rechts:

  • Tamara Trotman, voorzitter (Hoge Raad)
  • Herman van Harten, penningmeester (Hof Den Haag)
  • Ybo Buruma, bestuurslid (Hoge Raad)
  • Esther de Rooij, bestuurslid (Rechtbank Amsterdam)
  • Evert van der Molen, bestuurslid (Rechtbank Amsterdam)

(zonder foto)

  • Bart Stapert, bestuurslid (Hof Den Bosch)
  • Katrien Witteman, secretaris (Rechtbank Limburg)

RR kan rekenen op de steun van veel rechters, raadsheren, raio’s en andere leden van de rechterlijke macht. Een aantal van hen ondersteunt het bestuur bij het onderhouden van contacten met ambassades in Nederland of met Nederlandse ambassades in het buitenland. Ook helpen zij met het schrijven van brieven aan personen en instanties in binnen- en buitenland. Een aantal personen ondersteunt het bestuur met ad hoc activiteiten. Anderen ondersteunen RR met donaties. Veel geïnteresseerde rechters en andere belangstellenden ontvangen de Nieuwsbrief en zijn op die wijze betrokken bij het werk van RR.

Samenwerking met andere organisaties
RR werkt samen met een groeiend aantal organisaties, waaronder: andere organisaties

• De Europese Unie, waaronder het Europees Parlement
• Instellingen van de Raad van Europa, waaronder diverse leden van de Parlementaire Assemblee
• De Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers van de Verenigde Naties 
• Ministerie van Buitenlandse Zaken, waaronder ambassades van Nederland in het buitenland
Ministerie van Veiligheid en Justitie
• Raad voor de Rechtspraak
• Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
• De International Commission of Jurists (ICJ)
• Het Centre for the Independence of Judges and Lawyers (CIJL) van de ICJ
• Advocaten voor Advocaten (Lawyers for Lawyers)
• Magistrats Européens pour la Democratie et la Liberté (Medel)
• Amnesty International – the Netherlands
• Human Rights Watch (HRW)
• International Bar Association’s Human Rights Institute (IBAHRI)
• European Human Rights Advocacy Centre (EHRAC)
• Euro-Mediterranean Human Rights Network (EMHRN)