De Krijgsraad schorst het 8 Decemberstrafproces

Op 11 mei 2012 heeft de Krijgsraad uitspraak gedaan in het 8 Decemberstrafproces.

De Krijgsraad ziet aanleiding het proces te schorsen om het Openbaar Ministerie (de auditeur-militair) in de gelegenheid te stellen een antwoord te krijgen op de, volgens de Krijgsraad, prealabele constitutionele vraag of het recent aangenomen amendement op de Amnestiewet moet worden aangemerkt als inmenging inzake de opsporing en vervolging in een zaak aanhangig bij de rechter. Artikel 131, derde lid, van de Surinaamse Grondwet verbiedt een dergelijke inmenging.

ICJ’s independent trial observer, Jeff Handmaker, heeft het proces gevolgd. Bijgevoegd het rapport waarin hij zijn bevindingen beschrijft, conclusies trekt en aanbevelingen doet.