Interview met Tamara Trotman in Hofplein

Rechters zijn er voor iedereen. Daar weten we alles van… Maar zijn zij er ook voor rechters?

Een aantal bevlogen rechters is dat in elk geval wel. Zij zetten zich in voor collega’s in het buitenland, die in moeilijkheden zijn of dreigen te komen vanwege hun werk. Wij weten allemaal wat er in Turkije is gebeurd, waar na de mislukte coup in juli – onder meer – duizenden rechters zonder enige vorm van proces zijn ontslagen en vastgezet. Maar ook in Venezuela, in Oekraïne, in Servië, in Swaziland, in Suriname (om een helemaal niet uitputtende opsomming te geven) is het nog niet zo eenvoudig, ja zelfs gevaarlijk gebleken om het rechterlijk vak onafhankelijk en onpartijdig uit te oefenen…


Klik hier
om het hele interview in Hofplein (nieuwsbulletin van het Gerechtshof Den Haag) te lezen.