Een kritische rechter en de fragiele rechterlijke onafhankelijkheid in Hongarije

Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)
Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)

In het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM 39-5 2014 ) staat een annotatie van de zaak Baka t. Hongarije (EHRM 27 mei2014) met een noot van S. Dijkstra: ‘Een kritische rechter en de fragiele rechterlijke onafhankelijkheid in Hongarije‘.

Samenvatting | Het EHRM oordeelt dat Hongarije in strijd heeft gehandeld met artikel 10 EVRM door de ambtstermijn van de President van het Hooggerechtshof voortijdig te beëindigen wegens de kritiek die hij op verschillende wetsvoorstellen heeft geleverd. Eén van de wetsvoorstellen betrof de verplichte  vervroeging van de pensioenleeftijd voor rechters, een voorstel waarvan het HvJEU heeft geoordeeld  dat het in strijd is met de richtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep. Het EHRM zet de zaak  in de sleutel van de rechterlijke onafhankelijkheid.

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze publicatie is met toestemming van het NJCM geplaatst.