‘Al onze hoop is nu gevestigd op het Europese Hof’

Als het Europese Hof talmt met het doen van een uitspraak in de door de Europese Commissie aanhangig gemaakte procedure, gaat de Poolse regeringspartij PiS met behulp van nep-organen zuiveringen doorvoeren in het gerechtelijk apparaat. Dat schrijft Ewa Iwanowa in het dagblad Gazeta Wyborcza.

Paweł Juszczyszyn is de eerste Poolse rechter aan wie de overheid de bevoegdheid heeft ontnomen om recht te spreken. We hebben nu een duidelijk signaal ontvangen: de overheid is begonnen met het vellen van rechters  net zoals zij (enkele jaren geleden) bomen velde in het natuurreservaat Puszcza Białowiejska. Regeringspartij PiS heeft sindsdien systematisch een mechanisme opgebouwd waarmee zij individuele rechters wegens onwelgevallige uitspraken  uit de weg kan ruimen. Daarmee kan worden gesimuleerd dat deze slachting plaatsvindt geheel binnen de normen van het recht. Niet politici voeren dit uit, maar een groepje met PiS  in een soort vazalverhouding verbonden ‘rechters’, (voormalige) leden van het OM en andere juristen belast met disciplinair toezicht  zoals rechtbank-voorzitters en leden van de speciale (disciplinaire) kamers binnen het Hooggerechtshof.

Zelfs voor minder ingevoerden is het duidelijk  dat het ontslag van rechter Juszczyszyn de straf is voor zijn poging  om ter uitvoering van de uitspraak van het Europese Hof van november  j.l. achter het mechanisme te komen waarmee sinds kort de leden van de geheel gepolitiseerde Raad voor de  Rechtspraak worden geselecteerd (deze Raad speelt een sleutelrol in het door PiS geconstrueerde systeem voor  de benoeming en de bevordering van rechters). We weten allemaal  dat het hier ging om een politieke wraak onder het mom van een rechterlijke uitspraak: dat het hier om een straf ging omdat deze rechter, in een bij hem aanhangige procedure, het had gewaagd om te trachten van het hoofd van de Kanselarij van de Sejm, en vervolgens van de Minister van Justitie, informatie te verkrijgen over de lijst met namen van de personen die het desbetreffende lid van de Raad voor de Rechtspraak hadden voorgedragen.

En hoewel rechter Juszczyszyn ongetwijfeld over enige tijd zal vernemen  dat zijn schorsing en de daarmee samenhangende verlaging van zijn salaris rechteloos waren, zijn de pijnlijke gevolgen van dit pseudo-vonnis gewezen door een pseudo-gerecht op vordering van een pseudo-disciplinaire officier van justitie, nu wel voelbaar. En dat raakt niet alleen hemzelf, maar ook de partijen in deze procedures. Gewone burgers. Daarom is de tijd rijp voor een uitspraak van het Europees Hof.  Dat is de laatste kans om het ‘vellen’ van rechters te stoppen. Als dit Hof de behandeling van de vordering van de Europese Commissie tot het treffen  een voorlopige voorziening  vertraagt en niet toch tenminste de gevolgen van activiteiten van de Disciplinaire Kamer van het Hooggerechtshof schorst, gaat PiS met behulp van deze pseudo-organen door met de zuiveringen binnen de rechterlijke macht.  En zijn de gerechten voor PiS de volgende politieke prooi. Net zoals het O.M. en andere Staatsinstellingen, waarbinnen  de beslissingen worden genomen door aan PiS verwante personen.

Bron: Ewa Iwanowa (Gazeta Wyborcza, 5 februari 2020)

Vertaling: Paul Meijknecht

Foto: MartinD