Interview with our boardmember Esther de Rooij

Interview with our boardmember Esther de Rooij in Law & Business (Закон і Бізнес), Ukraine’s weekly legal newspaper:

‘The most occurring situations the Foundation deals with are dismissal and detainment of judges’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ms Esther de ROOIJ, an Amsterdam judge and a member of the Management Board at Foundation Judges for Judges, was among the attendees at the Abuse of Rights in Tax Legal Relationships International Conference in Kyiv. Law & Business has taken this opportunity to ask Ms de ROOIJ to tell about the activities of the Foundation, which information may be of help to the Ukrainian servants of Themis who have been, or will be, experiencing lustration waves.

‘The judges who ask for our support come from different countries, from Ukraine to Venezuela’

Read more (in Ukrainian)

Read more (in English)

Proceswaarneming zitting tegen Mehmet Tank

 

 

Persbericht

Turkse rechter veroordeeld tot gevangenisstraf van acht jaar en vier maanden wegens “deelneming aan een gewapende terroristische organisatie”.

Mehmet Tank, tot de coup van 15 juli 2016 rechter in Gaziantep, Turkije, is donderdag 19 april door de 10e kamer voor zware misdrijven van de rechtbank te Gaziantep veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht jaar en vier maanden, omdat hij deelgenomen zou hebben aan “Fetö” (afkorting voor de officiële aanduiding: “terreurorganisatie van Fethullah Gülen”).

Tank is een van de 4279 rechters en officieren van justitie die na de coup van 15 juli 2016 zijn ontslagen. Ruim 2500 zijn gevangen gezet. Onlangs zijn ongeveer 4000 nieuwe rechters benoemd.

Omdat “Fetö” als een gewapende terroristische organisatie wordt aangemerkt is het enkele lidmaatschap voldoende voor aanmerkelijke gevangenisstraffen. Het gestelde bewijs in deze zaken bestaat veelal uit – deels anonieme – getuigenverklaringen, het gebruik van ByLock, een afgeschermd communicatie app en/of het onderhouden van “geheime” internationale contacten. Tank was bij zijn arrestatie in het bezit van $ 17 en zou informatie over rechters vertrouwelijk aan een internationale organisatie hebben doorgespeeld. Tank betwist zijn deelname aan “Fetö” en stelt actief kritisch te staan tegenover Gülen.

Mehmet Tank was tevens vice-president van Yarsav, de inmiddels verboden Turkse rechtersvereniging, alsmede actief binnen de IAJ, de International Association of Judges.

Mehmet Tank heeft 15 dagen om in beroep te gaan.

Twee Nederlandse waarnemers, oud-rechter Peter Ingelse en de Amsterdamse kantonrechter Evert van der Molen, waren voor het platform van Europese rechter organisaties (AEAJ, EAJ, Medel en Rechters voor rechters) aanwezig bij het proces. Tot hun verbazing (en ontzetting van de aanwezige echtgenote en schoonbroer) werd na de zitting onmiddellijk mondeling uitspraak gedaan, zonder dat enige toelichting over het bewijs of de strafmaat werd gegeven.

Statement on the eve of the EU-Turkey leaders’ meeting in Varna


 

Europe, 22st March 2018

Everyone in Europe is aware that 150 journalists are detained in Turkey and that the majority of them have no idea what the indictments are. All judgments issued to date fundamentally contradict the rights and principles which form the (common) basis of European law.

Additionally, over 25% of all Turkish judges and prosecutors, namely more than 3,000, are also facing pre-trial detention.

First of all, this shocking reality signifies that a large number of innocent persons are illegally prosecuted and this situation must not be ignored as individuals and the country as a whole will suffer from the adverse effects.

Secondly, the dismissal of 4279 judges and prosecutors (out of a total of approximately 12,000 throughout Turkey) creates huge and damaging losses within the offices of the Turkish judiciary and prosecutors.

The existence of a highly qualified and independent judiciary within a country is one of the corner stones of a democracy under the rule of law.

It is therefore of utmost importance that Europe makes all possible efforts to persuade Turkey to remedy this unacceptable situation and it is without doubt a major concern for both Turkey and Europe.

The Platform for an Independent Judiciary in Turkey is composed of four major European associations of judges:
1. The Association of European Administrative Judges (AEAJ)
2. The European Association of Judges
3. Judges for Judges
4. The “Magistrats Europeens pour la Democratie et les Libertes”  (MEDEL)

Continue reading Statement on the eve of the EU-Turkey leaders’ meeting in Varna

Uitnodiging mini-event en Camera Justitia Night op 29 maart 2018

Vrienden van Rechters voor Rechters,

Donderdag 8 maart 2018 is de kaartverkoop begonnen voor het jaarlijkse Movies that Matter Festival. Dit festival gaat op vrijdag 23 maart van start in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui en duurt tot en met zaterdag 31 maart 2018.

Er is ook dit jaar een speciale Camera Justitia programmering. Er staan acht indrukwekkende films (zowel fictie als documentaire) geprogrammeerd, geflankeerd door sessies over juridische dilemma’s, waarheidsvinding, internationaal recht en de strijd tegen straffeloosheid. Zo vertelt Kathryne Bomberger, Directeur-generaal van de Internationale Commissie voor Vermiste Personen, bijvoorbeeld tijdens de Camera Justitia Masterclass op donderdagmiddag 29 maart 2018, aan de hand van filmfragmenten over haar werk. Op donderdagavond 29 maart 2018 vanaf 20:00 uur kent een internationale jury tijdens de feestelijke Camera Justitia Night de Gouden Vlinder Camera Justitia Award en € 5.000 toe aan de regisseur van de winnende film. Na de uitreiking volgt er een vertoning van de genomineerde documentaire Truth Detectives van Anja Reiss. Op de website van de regisseur wordt de inhoud van de documentaire als volgt omschreven:

All around the world, human rights activists, journalists and lawyers collect evidence of human rights violations – with the help of victims. Using mobile devices to film and photograph their experiences, they become digital witnesses. Amateur videos of bombs exploding, people being abused or even shot dead are distributed almost in real time via social media. Digital investigators use various forensic methods, from internet tracking to DNA analysis, to analyse and verify this deluge of images, supporting them with other evidence and scientific expertise. These criminological investigations have only one purpose: to bring to justice those who violate human rights. We meet investigative teams who use these cutting-edge technologies to document their research into the war in Ukraine, the destruction of Mali’s cultural heritage, the search for mass graves in Colombia and the “Black Friday” bomb attacks in Gaza. We witness the entire investigative procedure, from training and visiting the scene of the crime, securing and analysing forensic evidence, to presenting their evidence in court.

Wij zouden het leuk vinden u die avond van tevoren  – vanaf 18:45 uur waarschijnlijk – te ontmoeten. Wij hebben de documentaire-maakster Anja Reiss bereid gevonden om voor ons het maakproces van haar film toe te lichten. Dat maakt ongetwijfeld dat u de documentaire met andere ogen zult kunnen bekijken.

De kosten (€ 15,- voor filmkaartje, inleiding en een drankje) zijn voor eigen rekening, wij vertrouwen op uw begrip hiervoor. Uiteraard is het mogelijk om bovenop de kosten voor het filmkaartje een extra bedrag over te maken als gulle gift zodat de Stichting Rechters voor Rechters activiteiten kan blijven ontplooien ten behoeve van collega’s in nood.

Over het precieze programma wordt u – na aanmelding – nog geïnformeerd. Maar in verband met de verdere organisatie is het van belang dat wij zo snel mogelijk weten hoe groot de groep ongeveer zal zijn. Als u geïnteresseerd bent, kunt u dat eenvoudig laten weten door uiterlijk 18 maart 2018 een e-mail te sturen aan info@rechtersvoorrechters.nl en in de titel te vermelden “MtM 2018 ja, ik kan & wil” en te vermelden hoeveel kaartjes u wilt hebben.

Joint oral statement on the situation of lawyers and judges in Turkey

Judges for Judges, together with the IBA Human Rights Institute (IBAHRI), Lawyers for Lawyers (L4L), The Law Society of England and Wales, the Bar Human Rights Committee of England & Wales (BHRC), Union Internationale des Avocats (UIA) and Lawyers Rights Watch Canada (LRWC) wrote a joint statement to highlight the ongoing challenges faced by the legal profession in Turkey.

The joint statement was addressed to the UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. It was read before the Special Rapporteur on 2nd March 2018 during a side event at the Palais des Nations in Geneva and widely circulated at the Human Rights Council.

In the joint statement, organisations raise concerns over the widespread use of torture and other ill-treatment in the aftermath of the attempted coup in Turkey, the lack of effective investigations, and the on-going reports of torture. Organisations also share their concern over the widespread and systematic arbitrary arrest and detention of judges and lawyers in Turkey.

Read the full statement here.

Een bericht van ‘onze correspondent’ Paul Meijknecht over de situatie van de rechterlijke macht in Polen

Het wordt weer tijd voor een update sinds mijn vorige bericht van begin december. Ik vat de ontwikkelingen sindsdien kort samen.
Al eerder heb ik bericht over de eerste al maanden geleden in werking getreden wet betreffende rechterlijke organisatie en scholing van rechters. Deze wet heeft inmiddels tot massale, door minister van justitie Ziobro verordonneerde mutaties geleid in het bestuur van de gerechten en tot de belasting van vers opgeleide assessoren met rechterlijke taken, beide in strijd met de grondwet.

Vlak voor kerstmis zijn ook de andere twee wetsontwerpen betreffende de rechterlijke macht: het ontwerp betreffende de Raad voor de Rechtspraak en het ontwerp betreffende het Hooggerechtshof, vrijwel ongewijzigd aangenomen en door de President ondertekend. Op de inhoud van beide wetten ben ik destijds uitvoerig ingegaan.
Rondom Kerstmis heeft zich ook een belangrijke wijziging voltrokken in de samenstelling van de regering. Voor ons is vooral relevant de vervanging door Kaczynski van premier Beata Szydlo, halverwege de rit, door Mateusz Morawiecki. Ook enkele belangrijke ministers zijn vervangen (o.a. defensie), maar Justitie is in dit opzicht, zoals al was voorzien, met rust gelaten. De achtergronden hiervan en de kwalificaties van de nieuwe premier laat ik nu even rusten. Ik beperk me tot de lijn die de regering nu na deze personele wijzigingen inneemt met betrekking tot de reorganisatie van de rechterlijke macht, meer in het bijzonder in haar houding tegenover de buitenwereld, in de eerste plaats de EU.

Het lijkt er nu op dat de gewijzigde regering bereid lijkt tot enkele koerswijzigingen zoals o.a. de door het Europees Gerechtshof bekritiseerde houtkap in het nationale park Białowieża, maar dat er geen sprake lijkt te zijn van enige consideratie met betrekking tot de reorganisaties van de rechtspraak. Zoals bekend is de Europese Commissie van plan op grond van art. 7 van het Unieverdrag een procedure tegen Polen te starten wegens evidente schending van de beginselen van de rechtsstaat (Trias Politica etc). De nieuwe premier heeft hierover al overleg gevoerd o.a. met de Commissie en met het Bulgaarse voorzitterschap. Van de uitslag van een stemming in het Europees Parlement en in de Raad, die rondom maart zijn beslag moet krijgen, zal afhangen welke stappen er kunnen worden gedaan.
Continue reading Een bericht van ‘onze correspondent’ Paul Meijknecht over de situatie van de rechterlijke macht in Polen

Poland: Open Letter of the European Association of Judges

 

 

 

 

Open Letter
European Association of Judges

“The Rubicon has been passed.”
“The coup d´etat against the structure of one of the most important State institutions is taking place” stated the President of the Polish Supreme Court Prof. Malgorzata Gersdorf commenting on the reforms of the judiciary in Poland. This unique and unprecedented alert shows how dramatically serious are the new Polish laws.

Read more

Gold or stone?

(Originally published in Rechtspraak Europa, 2017, number 10 (October), click here for the Dutch text of the colomn)

   

Column by chair Judges for Judges

“The exhaustion rule may be described as one that is golden rather than cast in stone.” § 64 of the ECHR Practical guide on admissibility criteria.

Here’s a moment I won’t forget any time soon: on 16 July 2016 – the day after the failed coup d’etat in Turkey – while attending a Beyoncé concert in the Arena Stadium, I received an e-mail message from a Turkish colleague:

“I also will be dismissed and detained. I don’t know how to explain. I just have done my job and criticize the government regarding judicial developments that you already know very well. We may not see each other again. Thank you for your support up to now. We will not have any communication opportunity.”

Click here to read further.

Situatie rechterlijke onafhankelijkheid in Polen blijft zeer zorgelijk

De regering in Polen lijkt niet van zins om terug te komen op hervormingen die de rechterlijke onafhankelijkheid ondermijnen, ondanks toenemende druk onder andere uit Brussel. De Poolse hervormingsplannen – deels al doorgevoerd – geven parlement en regering grote invloed over de rechterlijke macht, perken de onafhankelijkheid van rechters in, en maken de weg vrij voor politieke benoemingen. Velen binnen, maar ook buiten Polen, waaronder Rechters voor Rechters, maken zich grote zorgen.

Eerder dit jaar besloot het Poolse parlement, dat gecontroleerd wordt door de populistische Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS), tot een controversiële hervorming van de rechterlijke macht. De hervorming omvatte vier wetten: de wet inzake het Hooggerechtshof; de wet inzake de Nationale Raad voor de Rechtspraak; de wet inzake de Samenstelling van Gewone Rechtbanken; en de wet inzake de Nationale School voor de Rechtspraak. Deze (gewijzigde) wetten zouden parlement en regering grote invloed geven over de rechterlijke macht in Polen, de onafhankelijkheid van rechters inperken, en de weg vrij maken voor politieke benoemingen. Volgens PiS zijn de rechtbanken een ‘bastion van post-communisten’ en reflecteren de hervormingen de wens van het volk om inefficiëntie en corruptie aan te pakken.

In Polen leidden de wetsvoorstellen tot protesten in meer dan 220 steden. In Warschau bijvoorbeeld, scandeerden duizenden demonstranten ‘kontytucja!’ – ‘constitutie!’. Ook buiten Polen was er een storm van kritiek, onder andere van organisaties waarmee Rechters voor Rechters samenwerkt. In Nederland uitte de Raad voor de Rechtspraak in een brief aan premier Rutte zijn grote zorgen over de onafhankelijkheid van de rechters in Polen. De Europese Commissie spreekt van ‘een systeemdreiging voor de rechtsstaat’.

Inmiddels zijn twee van de vier wetten door de Poolse president ondertekend, gepubliceerd en in werking getreden: de wet inzake de Nationale School voor de Rechtspraak, en de wet inzake de Samenstelling van Gewone Rechtbanken. Die laatste wet bepaalt dat rechters eerder met pensioen moeten (bij 60 jaar voor vrouwen; 65 jaar voor mannen), tenzij de Minister van Justitie bepaalt dat een rechter langer mag aanblijven. Daarnaast geeft de wet de minister de macht presidenten en vice-presidenten van lokale rechtbanken te ontslaan en nieuwe bestuurders aan te stellen. De minister, Zbigniew Ziobro, maakt eerder deze week al gebruik van zijn nieuwe bevoegdheden door drie vice-presidenten van de rechtbank in Warschau te ontslaan.

Continue reading Situatie rechterlijke onafhankelijkheid in Polen blijft zeer zorgelijk

Bulgaria – new law restriction for judges and their organisations?

On July 4 2017 five Members of the Parliament (three of them from the ruling party, including the chairman of the Parliamentary Committee of Legal Affairs) filed a legislative draft for amendments of the Judiciary System Act. This draft prescribes a.o.:

  • an obligation for each judge and prosecutor to declare before the Supreme Judicial Council whether he or she is a member of a magistrates’ organisation;
  • an obligation for professional organisations of judges and prosecutors to finance their activities exclusively from their members’ contribution fees or from donations made by their own members;
  • a prohibition for judges and prosecutors to receive any fees for participation as lecturers or experts if the activities are financed by “a foreign country or person”.

According to the explanatory notes, the aim of the restrictions and prohibitions is to preclude “foreign influences” and dependencies in the judiciary.

These amendments evoked strong protests, saying that these amendments will hinder the free association of magistrates in professional organisations and will threaten the functioning of these organisations. For more details, see:

In reaction to the protests, the Prime Minister announced that the Members of Parliament from his party will propose that financing from the European Union will be allowed to magistrates organizations.

The amendments will be subjected to further debate and “second reading” in Parliament, which – as it appears under (inter)national pressure – will now be scheduled after (instead of before) the summer recess.

Judges for Judges will follow the developments and keep you informed.