Joint oral statement on the situation of lawyers and judges in Turkey

Judges for Judges, together with the IBA Human Rights Institute (IBAHRI), Lawyers for Lawyers (L4L), The Law Society of England and Wales, the Bar Human Rights Committee of England & Wales (BHRC), Union Internationale des Avocats (UIA) and Lawyers Rights Watch Canada (LRWC) wrote a joint statement to highlight the ongoing challenges faced by the legal profession in Turkey.

The joint statement was addressed to the UN Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. It was read before the Special Rapporteur on 2nd March 2018 during a side event at the Palais des Nations in Geneva and widely circulated at the Human Rights Council.

In the joint statement, organisations raise concerns over the widespread use of torture and other ill-treatment in the aftermath of the attempted coup in Turkey, the lack of effective investigations, and the on-going reports of torture. Organisations also share their concern over the widespread and systematic arbitrary arrest and detention of judges and lawyers in Turkey.

Read the full statement here.

Een bericht van ‘onze correspondent’ Paul Meijknecht over de situatie van de rechterlijke macht in Polen

Het wordt weer tijd voor een update sinds mijn vorige bericht van begin december. Ik vat de ontwikkelingen sindsdien kort samen.
Al eerder heb ik bericht over de eerste al maanden geleden in werking getreden wet betreffende rechterlijke organisatie en scholing van rechters. Deze wet heeft inmiddels tot massale, door minister van justitie Ziobro verordonneerde mutaties geleid in het bestuur van de gerechten en tot de belasting van vers opgeleide assessoren met rechterlijke taken, beide in strijd met de grondwet.

Vlak voor kerstmis zijn ook de andere twee wetsontwerpen betreffende de rechterlijke macht: het ontwerp betreffende de Raad voor de Rechtspraak en het ontwerp betreffende het Hooggerechtshof, vrijwel ongewijzigd aangenomen en door de President ondertekend. Op de inhoud van beide wetten ben ik destijds uitvoerig ingegaan.
Rondom Kerstmis heeft zich ook een belangrijke wijziging voltrokken in de samenstelling van de regering. Voor ons is vooral relevant de vervanging door Kaczynski van premier Beata Szydlo, halverwege de rit, door Mateusz Morawiecki. Ook enkele belangrijke ministers zijn vervangen (o.a. defensie), maar Justitie is in dit opzicht, zoals al was voorzien, met rust gelaten. De achtergronden hiervan en de kwalificaties van de nieuwe premier laat ik nu even rusten. Ik beperk me tot de lijn die de regering nu na deze personele wijzigingen inneemt met betrekking tot de reorganisatie van de rechterlijke macht, meer in het bijzonder in haar houding tegenover de buitenwereld, in de eerste plaats de EU.

Het lijkt er nu op dat de gewijzigde regering bereid lijkt tot enkele koerswijzigingen zoals o.a. de door het Europees Gerechtshof bekritiseerde houtkap in het nationale park Białowieża, maar dat er geen sprake lijkt te zijn van enige consideratie met betrekking tot de reorganisaties van de rechtspraak. Zoals bekend is de Europese Commissie van plan op grond van art. 7 van het Unieverdrag een procedure tegen Polen te starten wegens evidente schending van de beginselen van de rechtsstaat (Trias Politica etc). De nieuwe premier heeft hierover al overleg gevoerd o.a. met de Commissie en met het Bulgaarse voorzitterschap. Van de uitslag van een stemming in het Europees Parlement en in de Raad, die rondom maart zijn beslag moet krijgen, zal afhangen welke stappen er kunnen worden gedaan.
Continue reading Een bericht van ‘onze correspondent’ Paul Meijknecht over de situatie van de rechterlijke macht in Polen

Poland: Open Letter of the European Association of Judges

 

 

 

 

Open Letter
European Association of Judges

“The Rubicon has been passed.”
“The coup d´etat against the structure of one of the most important State institutions is taking place” stated the President of the Polish Supreme Court Prof. Malgorzata Gersdorf commenting on the reforms of the judiciary in Poland. This unique and unprecedented alert shows how dramatically serious are the new Polish laws.

Read more

Gold or stone?

(Originally published in Rechtspraak Europa, 2017, number 10 (October), click here for the Dutch text of the colomn)

   

Column by chair Judges for Judges

“The exhaustion rule may be described as one that is golden rather than cast in stone.” § 64 of the ECHR Practical guide on admissibility criteria.

Here’s a moment I won’t forget any time soon: on 16 July 2016 – the day after the failed coup d’etat in Turkey – while attending a Beyoncé concert in the Arena Stadium, I received an e-mail message from a Turkish colleague:

“I also will be dismissed and detained. I don’t know how to explain. I just have done my job and criticize the government regarding judicial developments that you already know very well. We may not see each other again. Thank you for your support up to now. We will not have any communication opportunity.”

Click here to read further.

Situatie rechterlijke onafhankelijkheid in Polen blijft zeer zorgelijk

De regering in Polen lijkt niet van zins om terug te komen op hervormingen die de rechterlijke onafhankelijkheid ondermijnen, ondanks toenemende druk onder andere uit Brussel. De Poolse hervormingsplannen – deels al doorgevoerd – geven parlement en regering grote invloed over de rechterlijke macht, perken de onafhankelijkheid van rechters in, en maken de weg vrij voor politieke benoemingen. Velen binnen, maar ook buiten Polen, waaronder Rechters voor Rechters, maken zich grote zorgen.

Eerder dit jaar besloot het Poolse parlement, dat gecontroleerd wordt door de populistische Partij voor Recht en Rechtvaardigheid (PiS), tot een controversiële hervorming van de rechterlijke macht. De hervorming omvatte vier wetten: de wet inzake het Hooggerechtshof; de wet inzake de Nationale Raad voor de Rechtspraak; de wet inzake de Samenstelling van Gewone Rechtbanken; en de wet inzake de Nationale School voor de Rechtspraak. Deze (gewijzigde) wetten zouden parlement en regering grote invloed geven over de rechterlijke macht in Polen, de onafhankelijkheid van rechters inperken, en de weg vrij maken voor politieke benoemingen. Volgens PiS zijn de rechtbanken een ‘bastion van post-communisten’ en reflecteren de hervormingen de wens van het volk om inefficiëntie en corruptie aan te pakken.

In Polen leidden de wetsvoorstellen tot protesten in meer dan 220 steden. In Warschau bijvoorbeeld, scandeerden duizenden demonstranten ‘kontytucja!’ – ‘constitutie!’. Ook buiten Polen was er een storm van kritiek, onder andere van organisaties waarmee Rechters voor Rechters samenwerkt. In Nederland uitte de Raad voor de Rechtspraak in een brief aan premier Rutte zijn grote zorgen over de onafhankelijkheid van de rechters in Polen. De Europese Commissie spreekt van ‘een systeemdreiging voor de rechtsstaat’.

Inmiddels zijn twee van de vier wetten door de Poolse president ondertekend, gepubliceerd en in werking getreden: de wet inzake de Nationale School voor de Rechtspraak, en de wet inzake de Samenstelling van Gewone Rechtbanken. Die laatste wet bepaalt dat rechters eerder met pensioen moeten (bij 60 jaar voor vrouwen; 65 jaar voor mannen), tenzij de Minister van Justitie bepaalt dat een rechter langer mag aanblijven. Daarnaast geeft de wet de minister de macht presidenten en vice-presidenten van lokale rechtbanken te ontslaan en nieuwe bestuurders aan te stellen. De minister, Zbigniew Ziobro, maakt eerder deze week al gebruik van zijn nieuwe bevoegdheden door drie vice-presidenten van de rechtbank in Warschau te ontslaan.

Continue reading Situatie rechterlijke onafhankelijkheid in Polen blijft zeer zorgelijk

Bulgaria – new law restriction for judges and their organisations?

On July 4 2017 five Members of the Parliament (three of them from the ruling party, including the chairman of the Parliamentary Committee of Legal Affairs) filed a legislative draft for amendments of the Judiciary System Act. This draft prescribes a.o.:

  • an obligation for each judge and prosecutor to declare before the Supreme Judicial Council whether he or she is a member of a magistrates’ organisation;
  • an obligation for professional organisations of judges and prosecutors to finance their activities exclusively from their members’ contribution fees or from donations made by their own members;
  • a prohibition for judges and prosecutors to receive any fees for participation as lecturers or experts if the activities are financed by “a foreign country or person”.

According to the explanatory notes, the aim of the restrictions and prohibitions is to preclude “foreign influences” and dependencies in the judiciary.

These amendments evoked strong protests, saying that these amendments will hinder the free association of magistrates in professional organisations and will threaten the functioning of these organisations. For more details, see:

In reaction to the protests, the Prime Minister announced that the Members of Parliament from his party will propose that financing from the European Union will be allowed to magistrates organizations.

The amendments will be subjected to further debate and “second reading” in Parliament, which – as it appears under (inter)national pressure – will now be scheduled after (instead of before) the summer recess.

Judges for Judges will follow the developments and keep you informed.

Disciplinary proceedings against Bulgarian judge Miroslava Todorova: implications for judicial independence

In a report published today, Judges for Judges and the ICJ analyze disciplinary proceedings against Bulgarian Judge Miroslava Todorova in relation to international standards on judicial independence and accountability.

On 12 July 2012, the Supreme Judicial Council of Bulgaria dismissed Judge Miroslava Todorova, at that time a judge of the Sofia City Court and Chairperson of the Bulgarian Judges Association, on the grounds that she was responsible for delays in a number of cases. Subsequently, Judges for Judges and the ICJ followed the disciplinary proceedings against Todorova and sent trial observers to Sofia on two occasions, in May 2013 and November 2014.

In their findings, the ICJ and Judges for Judges do not address whether, and if so which, disciplinary sanctions may have been appropriate in this case. They note, however, that the disciplinary proceedings concerned delays, constituting judicial misconduct, in a context where according to many internal and external observers the workload between the courts is divided unevenly and may be very high for some.

The two organizations also note that, as the second three-judge panel pointed out, the overall organization of the workflow was never properly considered in considering and reaching a determination in the disciplinary case. With the quashing of the second three-judge panel’s decision, likewise other relevant circumstances were not taken into account. Furthermore, the report finds, disciplinary practice in Bulgaria is deficient in respect of its lack of predictability and consistency, and doubts expressed by many observers as to the independence of the Judicial Service Council muddy the waters further. The 2013 amendments to the legal framework only partially served to remedy the disciplinary practice’s deficiencies. In particular, a full right of defence that includes the opportunity for the defendant to address all arguments and evidence remained wanting at the time of the Todorova proceedings.

In the report, the ICJ and Judges for Judges also note the animosity towards Todorova from certain quarters in the Executive and SJC for her activities as the chair of the BJA in defence of judicial independence. Under the circumstances, there is an appearance that the disciplinary proceedings against Todorova were instituted and pursued selectively, and the system of the disciplinary proceedings in Bulgaria does not provide sufficient safeguards to dispel this appearance.
The disciplinary proceedings against Todorova demonstrate why it is crucial that accountability mechanisms be independent not only in theory but in practice, and for such mechanisms to be in some way themselves publicly accountable.

Bulgaria-The case of Todorova-Publications-Reports-Trial observation reports (full report, in PDF).

For additional background, see:

ICJ Practitioners Guide no 13, Judicial Accountability (2016, in PDF)

and more generally:

ICJ Practitioners Guide No 1, International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyers and Prosecutors (2007, in PDF)

Platform for an Independent Judiciary in Turkey: “Independence of the judiciary is abolished.”

 

 

The assessment of the status of the justice system in Turkey clearly proves that the independence of the judiciary is abolished. The Platform for an Independent Judiciary in Turkey refers to its previous declarations and to the attached summary on the developments and their results. It is urgent to return to the rule of law and to bring back to the Turkish people the fundamental rights of which they had been deprived.

The Platform urges

I.) the Turkish authorities
• to end the pressure which is directly exercised on Turkish judges and prosecutors, who are in charge of the procedures subsequent to the terrible attempt of the coup d´etat, and indirectly by influencing the High Council of Judges and Prosecutors;
• to reestablish the procedural rules, which are necessary to guarantee a fair procedure;
• to make the observation of the court hearings by international observers possible;
• to guarantee that the European Prison Rules (CM Rec(2006)2) are obeyed in all detention centres and to hold accountable those who have violated them;
• release the unduly detained judges and prosecutors and to return the unduly seized assets of these persons;
• to annul the dissolution of the only independent judges association: YARSAV;

II.) the Council of Europe and the European Union
• to convince the Turkish authorities to fulfill the above mentioned requirements, which are based on common European values;
• to carefully follow the developments regarding the Turkish justice system;
• to establish mechanism and support initiatives which make international trial-observation missions possible.

Edith Zeller m.p.
President of the Association of European Administrative Judges (AEAJ)

José Igreja Matos m.p.
President of the European Association of Judges (EAJ)

Tamara Trotman m.p.
President of Judges for Judges

Gualtiero Michelini m.p.
President of Magistrats Européens pour la Democratie et les Libertés (MEDEL)

Chair Judges for Judges interviewed for Bulgarian newspaper

Interview CapitalDuring the last weekend of November 2016 the Bulgarian Judges Association organised a conference within the framework of the Project ‘Creating a favourable environment for an independent judiciary in Bulgaria’.

Our chair was invited as a guest speaker and was interviewed afterwards by journalist Mirela Veselinova of the newspaper Capital.

This interview was published on the website of Capital (click here) and on the Legalworld website (click here).

The final conference will be held on March 17th 2017 in Sofia.

Problems in Bulgaria are not dissimilar to those in Swaziland

Tamara Trotman is a judge at the Appellate Court of The Hague in the Netherlands and Chair of the Dutch-based foundation Judges for Judges.
At the end of November, Tamara Trotman visited Bulgaria as a guest speaker at a conference organised by the Bulgarian Judges Association within the framework of the Project ‘Creating a favourable environment for an independent judiciary in Bulgaria’, implemented in co-operation with the Dutch Association for the Judiciary (Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak, NvvR). In her presentation, dedicated to judicial solidarity, Justice Trotman spoke about several cases of pressure being put on judges in different countries in Europe which have come to the attention of the foundation Judges for Judges.

Read more: click here to read the full interview and click here to read the additional text (both in English, translation: Boryana DESHEVA).

Hoorzitting IACHR inzake executie-traject in de zaak López Lone y otros vs. Honduras

Rechters_HondurasVandaag, op 10 februari 2017 vindt een besloten hoorzitting plaats bij het Inter-American Court of Human Rights inzake de naleving door Honduras van de belangrijke uitspraak López Lone y otros vs. Honduras uit oktober 2015 met betrekking tot een groepje ontslagen Hondurese rechters (zie http://www.corteidh.or.cr/index.php/audiencias-privadas).

De vertaalpoule van Rechters voor Rechters heeft een Engelse vertaling gemaakt van de officiële Spaanse samenvatting.

Rechters voor Rechters volgt deze zaak al sinds jaren. 1000px-Flag_of_Honduras_svgDe ontslagen rechters willen graag weer in hun functie worden hersteld, maar Honduras stelt zich op het standpunt dat dit niet mogelijk is nu er inmiddels andere gekwalificeerde rechters op hun posities zijn benoemd. De ontslagen rechters weigeren op hun beurt de financiële vergoeding, zodat er een patstelling is ontstaan.

Deze uitkomst van deze zaak in het executie-traject is niet alleen van belang voor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Honduras maar voor de hele regio.