Servië: EU-toetreding en onafhankelijkheid van de rechterlijke macht

Op 21 januari 2014 vond de eerste intergouvernementele conferentie plaats in het kader van de toetredingsonderhandelingen tussen Servië en de EU. Het streven is dat Servië in 2020 tot de EU kan toetreden. Een van de belangrijke voorwaarden voor het Servische lidmaatschap is een volledig onafhankelijke positie van de rechterlijke macht. Er lijkt echter nog een lange weg te gaan.
In het onlangs uitgebrachte buitengewoon kritische rapport van de Servische Anti-corruption council over de hervormingen in de rechterlijke macht valt de volgende conclusie te lezen:

The situation regarding the independence of the judiciary has not improved during the past two years. On the contrary, the situation has deteriorated, as greater interference by the executive power with the work of judicial institutions has been observed.

  • Klik hier voor het volledige rapport: Anti-corruption Council, Report on Judicial reform d.d. 17 april 2014: antikorupcija-savet.gov.rs
  • En klik hier voor de brief van de Servische rechtersvereniging aan de High Judicial Council met het klemmende verzoek om daadwerkelijk op te treden tegen de toenemende druk die vanuit de politiek op individuele rechters wordt uitgeoefend in lopende zaken: sudije.rs