Who judges the judges?

IMG_3328
Jolien Schukking (r) met Monica Pinto

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de VN Mensenrechtenraad in Geneve organiseerde de International Commission of Jurists (ICJ), samen met de International Bar Association (IBA), ook dit jaar een weer een zogeheten Side Event, een bijeenkomst waarbij aandacht wordt gevraagd voor een bepaald thema. Het thema van de bijeenkomst op 14 juni jongstleden was ‘Who judges the judges? Accountability for judicial corruption and judicial complicity’. IMG_3329
Tijdens een panel discussie waaraan onder andere Monica Pinto, de nieuwe VN Special Rapporteur on the Independence of Judges and lawyers, en Thulani Maseko, een advocaat uit Swaziland die slachtoffer is geweest van judicial misconduct en lange tijd op arbitraire gronden gevangen heeft gezeten, deelnamen werd het thema besproken. De nadruk lag daarbij op wijze waarop en de procedures door middel waarvan dergelijk ongewenst rechterlijk gedrag kan worden aangepakt. Ook was er aandacht voor de situatie van landen in transitie, waar veelal de zittende rechterlijke macht nog nauwe banden heeft met het vorige regime. De veelheid en verscheidenheid aan vragen die door de aanwezige afgevaardigden van een groot aantal VN landen gesteld werden, gaf duidelijk aan dat dit een thema is dat leeft en dat, hoe precair ook, onze aandacht nodig heeft.
Rechters voor Rechters was een van de co-sponsors van het Side Event. Bestuurslid Jolien Schukking was hierbij aanwezig. Aan het einde van de bijeenkomst presenteerde de IBA een recent rapport Judicial Systems and Corruption en werd door Matt Pollard van het ICJ Centre for the Independence of Judges & Lawyers de ICJ Practitioners’ Guide on Judicial Accountability gelanceerd, een gids die praktisch informatie verschaft over de wijze waarop ernstig judicial misconduct zou kunnen worden bestreden en aangepakt. Deze gids kan worden gedownload via deze link.