Procedure tegen Honduras voor het IACHR over ontslagen rechters

RR heeft sinds het bezoek van de twee ontslagen Hondurese rechters Tirza del Carmen Flores Lanza en Adan Guillermo Lopez Lone aan Nederland op 2 november 2010  geregeld contact met hen onderhouden. Op 6 juli 2010 is door de organisaties Asociación de Jueces por la Democracia (AJD) en Center for Justice and International Law (CEJIL) een petitie ingediend waarin Honduras aansprakelijk wordt gehouden voor schendingen van de American Convention on Human Rights wegens het arbitraire, onrechtmatig en politieke ontslag van hen en twee andere rechters.

Op 25 maart 2011 is tijdens een hoorzitting van de Inter-Amerikaanse Mensenrechtencommissie (IACHR) van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) hun petitie aan de orde geweest. Deze is op 31 maart 2011 ontvankelijk verklaard. Tirza Flores, tevens voorzitter van AJD, acht de kans Continue reading Procedure tegen Honduras voor het IACHR over ontslagen rechters

Landenoverzicht: Honduras

In Honduras vond op 28 juni 2009 een staatsgreep plaats. Daarbij werd de op 28 november 2005 gekozen president Manuel Zelaya afgezet en het land uit ontvoerd door militaire troepen. Deze staatsgreep zou het gevolg zijn geweest van een voornemen van Zelaya om tegelijk met de verkiezingen in november 2009 een referendum te houden over een wetswijziging die het mogelijk zou maken dat Zelaya voor nog een termijn herkozen kon worden. De Hoge Raad sprak zich hier tegen uit. Na de staatsgreep werd Roberto Micheletti interim leider. De nieuwe regering kondigde de noodtoestand af.

De staatsgreep is internationaal veroordeeld en heeft consequenties gehad, zoals het stopzetten van hulpprogramma’s en Continue reading Landenoverzicht: Honduras

Ontwikkelingen in kwestie Venezolaanse rechter Afiuni

In het vorige bericht op onze website informeerden wij U al over de (toen nog gedetineerde) Venezolaanse rechter Maria Afiuni. De afgelopen maanden heeft RR zich opnieuw voor haar ingezet en bij verschillende instanties aandacht gevraagd voor haar.

Via verschillende contactpersonen in Venezuela worden wij op de hoogte gehouden van haar onverminderd zorgelijke situatie. Met hen wordt ook overlegd op welke wijze het meest effectief actie voor haar zou kunnen worden gevoerd.

Op 2 februari 2011 is zij in verband met haar slechte medische conditie Continue reading Ontwikkelingen in kwestie Venezolaanse rechter Afiuni

RR stuurt Barosso brief over rechterlijke macht Servië

Op 10 augustus jl. heeft RR een brief aan Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, (met afschrift aan diverse ‘stakeholders’) gestuurd om aandacht te vragen voor de situatie van de rechterlijke macht in Servië.

Het plan bestaat om namens RR een waarnemer de hoorzitting bij de HJC te laten bijwonen van de (eveneens ontslagen) voorzitster van rechtersvereniging JAS. Aanvankelijk stond de hoorzitting op 1 september jl. gepland. Op het laatste moment moest de reis naar Belgrado worden geannuleerd, nu anderhalve dag van tevoren de hoorzitting voor onbepaalde termijn was verdaagd.

RR zal de ontwikkelingen de komende maanden nauwgezet blijven volgen.

Landenoverzicht: Colombia

In de afgelopen periode heeft RR zich voor het eerst bezig gehouden met Colombia.

Amnesty International schrijft over dit land:

Colombia wordt al decennialang geteisterd door een gewapend conflict tussen linkse guerrillabewegingen als FARC en ELN en het regeringsleger en illegale, rechtse paramilitairen. De hele bevolking is er het slachtoffer van. Het is een van de gevaarlijkste plekken ter wereld voor vakbondsactivisten, journalisten, advocaten en rechters en mensenrechtenverdedigers.

Het is dan ook niet voor niets dat de Deutsche Richterbund al jarenlang in samenwerking met ontwikkelingsorganisatie Misereor (financiële) steun biedt aan de Colombiaanse organisatie FASOL die zich specifiek inzet voor (humanitaire) hulp aan (familie/nabestaanden van) rechters en officieren van justitie die zijn gedood, ontvoerd, of worden bedreigd of geïntimideerd als gevolg van hun werkzaamheden. Continue reading Landenoverzicht: Colombia

RR onderzoekt bedreigingen van en moord op Filippijnse rechter(s)

In juli 2011 heeft in Manilla een gesprek plaatsgevonden tussen een bestuurslid van RR en de bedreigde Filippijnse rechter, over wie wij recentelijk summier berichtten. Hierbij bleek, gelukkig, dat recente bedreigingen aan zijn adres zijn uitgebleven. Bij dit bezoek aan Manilla is tevens gesproken met de weduwe van een op 31 december 2005 vermoorde rechter Henrick Gingoyon. Naar de moord op deze rechter is door ons bestuurslid eerder in 2006 en 2008 onderzoek gedaan. Toen bleek

Continue reading RR onderzoekt bedreigingen van en moord op Filippijnse rechter(s)

Landenoverzicht: Ecuador

Het Zuid-Amerikaanse land Ecuador kent een roerige politieke geschiedenis.

De politieke instabiliteit heeft de afgelopen decennia ook direct de rechtspraak beïnvloed. Het vertrouwen van de bevolking in de rechtspraak is nihil, mede door wijdverspreide corruptie en een zeer lage kwaliteit van de rechtspraak.

Sinds 2006 is Rafael Correa president van het land en streeft een grondige hervorming na van de staat inclusief  de rechtspraak. Een nieuwe Wet op de RO (COFJ) uit 2009 bleef echter zonder implementatie, en daarom heeft Correa in mei 2011 Continue reading Landenoverzicht: Ecuador

Rechters voor Rechters overhandigt petitie Servië aan Tweede Kamer

Rechters voor Rechters heeft op 21 juni jl. een petitie aangeboden aan de Vaste Commissie van Europese Zaken van de Tweede Kamer met betrekking tot de schrijnende situatie van de rechterlijke macht in Servië.

Eind december 2009 zijn in Servië door de High Judicial Council (HJC) in het kader van hervormingen van de rechterlijke macht meer dan 800 voor het leven benoemde rechters Continue reading Rechters voor Rechters overhandigt petitie Servië aan Tweede Kamer