Press conference Platform for an independent Judiciary in Turkey

Gepubliceerd op: 7 oktober 2016 in: Activiteiten, Algemeen, Turkije | Comments Off on Press conference Platform for an independent Judiciary in Turkey

AEAJ

European Association of JudgesR4RMedel

 

 

Europe, 30th September, 2016

Press Release

The « Platform for an independent Judiciary in Turkey » composed of all four European judges associations invites the members of the international press to a press conference on:

The situation of the Turkish justice system before and after the coup d’etat
How to restore the rule of law in Turkey?

This press conference will take

on 11th October 2016 at 14:00
in the Palais de Justice of Brussels
Place Poelaert
1000 Brussels – BELGIUM

Edith Zeller, President of the European Association of Administrative Judges
Christophe Régnard, President of the European Association of Judges (EAJ)
Tamara Trotman, President of Judges for Judges
Gualtiero Michelini, President of Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL)

Contacts:

AEAJ:Vlag Turkije
AEM: secretariat@iaj-uim.org; c.regnard@union-syndicale-magistrats.org
J4J:
MEDEL:

Swaziland UPR statement

Gepubliceerd op: 22 september 2016 in: Activiteiten, Algemeen, Swaziland | Comments Off on Swaziland UPR statement

swaziland

Judges for Judges joined a statement on Swaziland’s Universal Periodic Review.

Click here to read the statement.

Platform for an Independent Judiciary in Turkey sent letter to HSYK

Gepubliceerd op: 15 augustus 2016 in: Activiteiten, Algemeen, Turkije | Comments Off on Platform for an Independent Judiciary in Turkey sent letter to HSYK

The High Council of Judges and Prosecutors of Turkey (HSYK) is currently dealing with the removal and dismissal of 3.500 judges and prosecutors who are suspended and under criminal investigation. A majority of this group is presently detained.

The Platform for an Independent Judiciary sent out a letter to the High Council of Judges and Prosecutors of Turkey urging the Council to apply and to observe the relevant international and European standards on judicial independence when it decides on the question of dismissal on the judges.

After all any sanctions taken without first properly investigating and evidencing allegations of wrong doing of each concerned judge are not in line with these standards.

“Platform for an Independent Judiciairy in Turkey” stuurt brieven aan Raad van Europa

Gepubliceerd op: 5 augustus 2016 in: Activiteiten, Algemeen, Turkije | Comments Off on “Platform for an Independent Judiciairy in Turkey” stuurt brieven aan Raad van Europa

Vlag TurkijeIn verband met de uiterst zorgelijke situatie in Turkije hebben een aantal internationale rechters organisaties de krachten gebundeld in een “Platform for an Independent Judiciairy in Turkey”. Rechters voor Rechters maakt hiervan deel uit. Op 5 augustus 2016 heeft het Platform een tweetal brieven gestuurd aan respectievelijk de Secretaris-Generaal van de Raad van Europa (klik hier voor de brief) en de President van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (klik hier voor de brief).

Update met betrekking tot Turkije

Gepubliceerd op: 2 augustus 2016 in: Activiteiten, Algemeen, Turkije | Comments Off on Update met betrekking tot Turkije

Vrienden van Rechters voor Rechters,

Op 18 juli jongstleden stuurden wij u een nieuwsbericht betreffende de recente gebeurtenissen in Turkije. De ontwikkelingen zijn uiterst zorgelijk en volgen elkaar snel op. Houdt u vooral ook onze twitteraccount in de gaten voor de meest recente berichten (@Judges4J, maar de tweets zijn ook op onze website na te lezen). Hierbij een korte update, waarbij wij ons baseren op berichten en contacten die we met Turkse collega’s in en buiten Turkije hebben.

Sinds 20 juli 2016 is in Turkije de noodtoestand van kracht.

Alle rechters en officieren van justitie die beweerdelijk een link hebben met de Gülen-beweging – 3.049 in totaal – zijn zonder disciplinair onderzoek geschorst en een groot aantal (thans reeds zo’n 2.200) van hen is gearresteerd op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie. Een klein aantal is onder voorwaarden (waaronder in ieder geval een (uit)reisverbod) geschorst.

Aan gearresteerde rechters en officieren van justitie kan de toegang tot een advocaat door justitie worden ontzegd. De staat heeft ‘court appointed defence lawyers’ geregeld en zij zijn aanwezig Vlag Turkijegeweest bij de voorgeleidingen. De gesprekken tussen de verdachten en hun advocaten worden opgenomen. Een flink aantal advocaten heeft zich inmiddels teruggetrokken uit angst voor het regime, aangezien er nu ook een groot onderzoek plaatsvindt (inclusief bijbehorende arrestaties) tegen advocaten door het hele land.

Bezoek- en belrechten voor de gedetineerden zijn sterk ingeperkt.
Lees verder…;

Turkije | Petitie

Gepubliceerd op: 22 juli 2016 in: Activiteiten, Algemeen, Turkije | Comments Off on Turkije | Petitie

De situatie met betrekking tot Turkije is uiterst zorgelijk. Wij berichtten u eerder daarover. Ons is gevraagd medewerking te verlenen om bijgaande link voor het ondertekenen van een petitie aan de Raad van Europa verder te verspreiden. Aan dat verzoek voldoen wij graag en om deze reden wijzen we u op onderstaande link:

https://secure.avaaz.org/en/petition/The_Committee_of_Ministers_of_The_Council_of_Europe_cmcoeint_Take_action_to_set_free_the_wrongfully_detained_JudgesProse/?kIRWWkb

Recente ontwikkelingen in Turkije

Gepubliceerd op: 18 juli 2016 in: Activiteiten, Algemeen, Turkije | Comments Off on Recente ontwikkelingen in Turkije
Vrienden van Rechters voor Rechters,Vlag Turkije

Gelet op de meest recente ontwikkelingen in Turkije leek het goed u bij te praten, voor zover u ons niet op Twitter heeft gevolgd.

Afgelopen vrijdag, 15 juli, is aan u de zomernieuwsbrief toegestuurd. In het voorwoordje vroeg ik onder andere aandacht voor de zorgelijke situatie in Turkije. Eerder die week had ik contact met de Nederlandse Ambassade in Ankara. Ik sprak toen mijn waardering uit voor het feit dat een ambassademedewerker de zitting van het proces tegen de twee Turkse rechters Başer & Özçeli̇k had bijgewoond. Het feit dat deze rechters al ruim een jaar vast zaten op verdenking van deelname aan een terroristische organisatie was – ook in de Turkse context – toch uitzonderlijk te noemen, vond ik.

Little did we know…

Lees verder…;

Nieuwe editie van de Rechters voor Rechters nieuwsbrief is uit

Gepubliceerd op: 15 juli 2016 in: Activiteiten, Algemeen, Nieuwsbrief | Comments Off on Nieuwe editie van de Rechters voor Rechters nieuwsbrief is uit

De nieuwe editie van de Rechters voor Rechters nieuwsbrief is vandaag verschenen. U kunt hem hier lezen, voor de bijlage kunt u hier klikken.

Suriname: vonnis Krijgsraad 9 juni 2016

Gepubliceerd op: 14 juli 2016 in: Algemeen, Suriname | Nog geen reacties

surinameRechters voor Rechters informeerde u eerder over het voor de Krijgsraad aanhangige 8 decemberstrafproces, zie hier en hier. Tijdens een zitting die plaatvond op 4 maart 2016 heeft de auditeur-militair Roy Elgin gevraagd de schorsing van de vervolging in het 8 december strafproces voor de periode van een jaar te verlengen. De Krijgsraad heeft dit verzoek echter afgewezen. De Krijgsraad heeft artikel 1 van de Amnestiewet, welke wet hangende dit proces werd aangenomen, buiten toepassing gelaten. De Krijgsraad heeft vastgesteld dat de wetswijziging zonder meer kan worden aangemerkt als inmenging in een lopende strafzaak, die in een vergevorderd stadium was. Dit op basis van artikel 137 van de grondwet. Voor zover de rechter in een concreet geval aan hem voorgelegd, toepassing van een bepaling van een wet strijdig oordeelt met één of meer in Hoofdstuk V genoemde grondrechten, verklaart hij die toepassing voor dat geval ongeoorloofd. De Krijgsraad heeft bepaald dat het onderzoek ter terechtzitting zal worden voortgezet in de stand waarin het zich vóór de schorsing bevond, namelijk het requisitoir. Dat requisitoir zou plaatsvinden tijdens een zitting op 30 juni jongstleden. Zo ver is het echter niet gekomen.

Volgens President Bouterse, een van de verdachten in het strafproces, is er door deze uitspraak van de Krijgsraad een constitutionele crisis ontstaan. Ook zou volgens hem de staatsveiligheid met de uitspraak in gevaar zijn gebracht. Op die grond heeft de regering op 29 juni besloten om artikel 148 van de grondwet in werking te stellen, welk artikel luidt:  De Regering bepaalt het algemeen vervolgingsbeleid. In het belang van de staatsveiligheid kan de Regering in concrete gevallen aan de Procureur-Generaal bevelen geven met betrekking tot de vervolging.
Tijdens de zitting op 30 juni heeft Auditeur-militair Roy Elgin de Krijgsraad te kennen gegeven dat de procureur-generaal bij resolutie van de regering de opdracht heeft gegeven om het 8 december strafproces te beëindigen. De Krijgsraad onder leiding van president Cynthia Valstein-Montnor, heeft besloten dat de zitting wordt verdaagd naar 5 augustus aanstaande. Dan zal er antwoord worden gegeven op de vraag van het Openbaar Ministerie om het 8 december strafproces te beëindigen.

In een reactie zegt de een vertegenwoordiger van de International Commission of Jurists (ICJ) tegen de Surinaamse krant Starnieuws dat de organisatie nogmaals het belang van onafhankelijke rechtspraak in Suriname benadrukt. “Zoals wij steeds hebben gesteld moet de Krijgsraad in vrijheid haar beslissingen kunnen nemen. Dit is in het belang van zowel de verdachte als de eisers (nabestaanden). De onafhankelijke rechtspraak, is ook in het algemeen belang van Suriname.”  Zie hier.

Dit standpunt wordt door Rechters voor Rechters onderschreven.

Who judges the judges?

Gepubliceerd op: 14 juli 2016 in: Activiteiten, Algemeen, CIJL_ICJ, Special Rapporteur | Comments Off on Who judges the judges?
IMG_3328

Jolien Schukking (r) met Monica Pinto

Tijdens de jaarlijkse vergadering van de VN Mensenrechtenraad in Geneve organiseerde de International Commission of Jurists (ICJ), samen met de International Bar Association (IBA), ook dit jaar een weer een zogeheten Side Event, een bijeenkomst waarbij aandacht wordt gevraagd voor een bepaald thema. Het thema van de bijeenkomst op 14 juni jongstleden was ‘Who judges the judges? Accountability for judicial corruption and judicial complicity’. IMG_3329
Tijdens een panel discussie waaraan onder andere Monica Pinto, de nieuwe VN Special Rapporteur on the Independence of Judges and lawyers, en Thulani Maseko, een advocaat uit Swaziland die slachtoffer is geweest van judicial misconduct en lange tijd op arbitraire gronden gevangen heeft gezeten, deelnamen werd het thema besproken. De nadruk lag daarbij op wijze waarop en de procedures door middel waarvan dergelijk ongewenst rechterlijk gedrag kan worden aangepakt. Ook was er aandacht voor de situatie van landen in transitie, waar veelal de zittende rechterlijke macht nog nauwe banden heeft met het vorige regime. De veelheid en verscheidenheid aan vragen die door de aanwezige afgevaardigden van een groot aantal VN landen gesteld werden, gaf duidelijk aan dat dit een thema is dat leeft en dat, hoe precair ook, onze aandacht nodig heeft.
Rechters voor Rechters was een van de co-sponsors van het Side Event. Bestuurslid Jolien Schukking was hierbij aanwezig. Aan het einde van de bijeenkomst presenteerde de IBA een recent rapport Judicial Systems and Corruption en werd door Matt Pollard van het ICJ Centre for the Independence of Judges & Lawyers de ICJ Practitioners’ Guide on Judicial Accountability gelanceerd, een gids die praktisch informatie verschaft over de wijze waarop ernstig judicial misconduct zou kunnen worden bestreden en aangepakt. Deze gids kan worden gedownload via deze link.