Doneer nu

Uw financiële ondersteuning is voor RR onmisbaar. Die maakt het voor ons mogelijk om op te komen voor rechters die (dreigen te) worden ontslagen, bedreigd of vervolgd in verband met de uitoefening van hun beroep. De stichting is voor haar inkomsten volledig afhankelijk van giften.

 

Donaties

Financiële bijdragen zijn van harte welkom op rekening NL12INGB0008071562 ten name van Stichting Rechters voor Rechters te Den Haag.

 

Inzamelingsactie

Het mogelijk ook een inzamelingsactie te organiseren voor de Stichting. U kunt hier lezen over voorbeelden van dergelijke acties. Als u een inzamelingsactie wilt organiseren, dan kunt u daarover contact opnemen met info@rechtersvoorrechters.nl.

 

Verdere details

Rekeningnummer (ING): NL12INGB0008071562
t.n.v. Stichting Rechters voor Rechters
BIC/Swift code: INGBNL2A

ANBI status
RR is een ANBI, een algemeen nut beogende instelling. Dat betekent dat een gift aan RR, als het door de fiscus gestelde drempelbedrag (1% van het drempelinkomen) wordt overschreden, aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Over een schenking aan RR is ook geen erfbelasting of schenkingsbelasting verschuldigd. Gedetailleerde informatie is verkrijgbaar bij het bestuur, dan wel bij de fiscus.